Türkiye Jeoloji Bülteni

Kapadokya’nın Litolojik Yapısı ve Sınırları, Türkiye / Lithology and Field Boundaries in Cappadocia, Turkey