Türkiye Jeoloji Bülteni

Anadolu Çaprazı: Kuzey Anadolu Fay Zonu ile Ege / Kıbrıs Yayları Arasında Geniş Bir Sol Yanal Makaslama Zonu