Türkiye Jeoloji Bülteni

Çankırı - Çorum - Yozgat Bölgesinde Alt Tersiyer Yaşta Sedimenlerde Paleo-Akıntılar ve Denizaltı Heyelanları