Türkiye Jeoloji Bülteni

Menderes Masifinde Alkali Feldspatların Yapısal Durumları ve Bunların Petrojenetik Yorumlarda Kullanılması