Türkiye Jeoloji Bülteni

Antimonit Minerallerinde Bükülme ve İkizlenme