Türkiye Jeoloji Bülteni

Kuzeydoğu Anadolu`da Küçük Buzul Çağı`nın Sonu: Aygır Gölü Sedimanlarının Çoklu Proksi Paleo-Limnolojik İncelemesi (Kars KD Anadolu)