Türkiye Jeoloji Bülteni

Göl Çökellerinde Polen Analizine Dayalı Paleoiklim Rökonstriksüyonu İçin Yerbilimci Bir Yaklaşım; Sorunlar ve Çözümler