Türkiye Jeoloji Bülteni

Batı Anadolu`da Silisleşmiş Ağaç Türlerinin Bazı Mineralojik ve Gemolojik Özellikleri