Türkiye Jeoloji Bülteni

Yenisofça Opal Oluşumlarının Jeolojisi ve Mineralojik Özellikleri-Eskişehir, KB Türkiye