Türkiye Jeoloji Bülteni

Menderes Masifi`nin Güneybatı Kanadındaki (Bafa Gölü-Milas) Diaspor Oluşumlarının Jeolojik, Jeokimyasal ve Gemolojik Özelliklerinin Araştırılması