Türkiye Jeoloji Bülteni

Karaburun Yarımadası`nın Geç Miyosen Stratigrafisi, Yeni Memeli Bulguları ve Bölgesel Korelasyon, Batı Anadolu