Türkiye Jeoloji Bülteni

Kestanelik Granitoyidinin Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri ( Çanakkale, Biga Yarımadası)