Türkiye Jeoloji Bülteni

Ptolemy-Pliny-Strabo Fay Zonu`nun Bozburun Yarımadası`ndaki (Güneybatı Türkiye) Etkisi: Yapısal Verilerden ve Odak Mekanizma Çözümlerinden Elde Edilen Kanıtlar