Türkiye Jeoloji Bülteni

Düşük Sıcaklıklı Bir Jeotermal Alanın İnsansız Hava Aracı Termal ve RGB Görüntüleri ile Modellenmesi Kocabaşlar Jeotermal Alanı Örneği, Kuzeybatı Türkiye