Türkiye Jeoloji Bülteni

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Raporlarının Tarihsel Gelişimi