Türkiye Jeoloji Bülteni

Doğu Karadeniz`in Karstik Oluşumları: Karaca (Tortul, Gümüşhane) ve Çal (Düzköy, Trabzon) Mağaralarının Jeoturizm Potansiyeli