Türkiye Jeoloji Bülteni

Dünya`nın En Değerli Süstaşlarından Biri Olan Painit Mineralinin, Jeolojik ve Mineralojik Olarak Bulunabilirliğinin İrdelenmesi; Türkiye`de Painit Var mıdır?