Türkiye Jeoloji Bülteni

Gölmarmara Fayı`nın Morfotektonik Evriminin CBS Tabanlı Yöntemlerle Araştırılması, Gediz Grabeni, Batı Anadolu