Türkiye Jeoloji Bülteni

Güneydoğu Türkiye`deki Paleozoyik İstiflerinin Sekans Stratigrafisi, Sedimantolojisi ve Hidrokarbon Potansiyeli