Türkiye Jeoloji Bülteni

Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın
Yayının Şekli: 4 Aylık Türkçe - İngilizce
Yayın Sahibi: TMMOB JMO Adına Hüseyin ALAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Hüseyin ALAN
Yayının İdari Adresi: Hatay 2 Sokak No: 21 Kocatepe / Ankara Tel: 0 312 432 30 85 Faks: 0 312 434 23 88
Baskı (Printed by): ERS Matbaacılık Kazım Karabekir Cad. Altuntop İşhanı No: 87/7 İskitler / Ankara Tel: 0 312 384 54 88
Baskı Tarih: Haziran 2020
Baskı Adedi: 500