Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1972 ŞUBAT Cilt 15 Sayı 1
COVER
View as PDF
COPYRIGHT PAGE
View as PDF
CONTENTS
View as PDF
Dünya Kabuğunu Teşkil Eden Kayalarda Rheolojik Şekil Değiştirmeler
Tacettin Ataman
View as PDF

Abstract: Kayaların mekanik özellikleri üzerinde inceleme ve araştırmaların başladığı ve ilerlediği son elli sene içinde, kayalardan alınmış olan numunelerin laboratuvarlarda denenmesiyle başlayan etüdler sonunda varılan neticelerle, sonradan, yeraltında, «in situ» olarak yapılan deneylerin sonuçları arasında büyük farklar bulunmuştur. KARMANN ve MÜLLER`in 1911 yılında yapmış oldukları ilk üç eksenli kompresyon deneylerinde ne kadar önemli olduğunu ispatlamıştır. Diğer taraftan sıcaklık derecesinin, derinlere gidildikçe artması dolayısı ile, laboratuvarda deney yapılırken numunenin sıcaklık derecesinin artırılması, kompresyon esnasında taşın plastikleştiğini intaç ettiği görülmektedir. Bu iki faktöre bir de zaman faktörü katılınca, kayalarının aynı basınç altında, deforme olmaya devam ettiği görülmektedir, O halde uzun zaman süreleri zarfında kayalarda viskoz (viscous) dediğimiz bir şekil değiştirmesi meydana gelmektedir. O halde, Jeolojik devirlerden birinde bir taş tabakası teşekkül ettikten sonra, çeşitli yüklere maruz kalması sonucu önce: Elâstik bir deformasyon: Δel sonra plastik bir deformasyon: Δpl ve en sonra da zaman ile orantılı bir viskoz (viscous) deformasyon: Δv meydana gelmiştir. Halen yapılmakta olan yer kabuğu deformasyon ölçmelerinde, arz kabuğunun deforme olmaya devam ettiği ve bu deformasyon hızının bölgeden bölgeye farklar arz ettiği tespit edilmektedir. 

 • triaxial compression tests

 • deformation

 • geological epochs

 • Dirac, P.A.M., Proc. Roy. Soc. Ser. A. 165, 199 (1938).

 • Brans, C., and Dicke, R.H., Phys. Rev. 124-425 (1961).

 • Creer, K.M., in Dictionary of Geophysics. (Pergamon, Oxford, 1967), Vol. 1 Page 383.

 • Takada, M., Third international Symposium on Earth Tides: International Association of Geodesy Trieste, 1959. P. 127.

 • Scholz, C.H. and Fitch, T.S., Geophys, Research 74, 6649 (1969).

 • Major, M.W. Sutton, G.H. Oliver, J. Metager, R. Bull, Seismol. Soc. Amer, 54, 295 (1964).

 • Melchior, P. The Earth Tides (Pergamon, Oxford, 1966).

 • Hofmann, R.B. Calif. Dep Water Resour. Bull, 116-6 (May 1968).

 • Benioff, H. seismol. Soc. Amer. 25 283 (1935).

 • Vali V. and Bostrom, B.C. Rev. Sci. Instrum, 39 1304 (1968).

 • Berger, J. and Lovberg. R.H. Science (Amer. Assec. for the Advancement of Science) 16 October 1970, Vol. 170 No: 3955, p. 296-30.

 • Badgley, P.C. «Structural and Tectonic Principles» p. 40-43 Harper and Row Publichers New York 1965.

 • Carey, S.W The Rheid Concept in Geotectonics, jour-Geol. Soc. Australia 1, 67-117, 1953.


 • Ataman, T. (1972). Dünya Kabuğunu Teşkil Eden Kayalarda Rheolojik Şekil Değişmeler . Türkiye Jeoloji Bülteni , 15 (1) , 1-7 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/55976/767534

 • The Place and The Methods of Borehole Geophysics in Groundwater Studies
  Oktay Doğan
  View as PDF

  Abstract: The application of the methods of borehole geophysicshas diagnostic importance in groundwater studies which includes groundwater investigations, planning, production, production control.Borehole geophysics comprises all geophysical measurements applied in boreholes. The measuring technic of geophysical work, log programing and interpretation in water wellsexhibit distinguished characteristics from those oil and miningborehole geophysics.In the article, the application of borehole geophysical methodshave been outlined in the light of those characteristics.  

 • groundwater

 • borehole geophysical methods

 • boreholes

 • Patten E., Bennett G. - Application of Electrical and radioactive well logging water hydrology.

 • Jones P. H., Skibitske H. E.- Subsurface geophysical methods in groundwater hydrology (Advances in geophysics-AP).

 • Doğan O. - Petrofizik ve Elektriki loglar - jeofizik ve tatbikatları (Cilt 1, DSİ yayını, 1970).

 • Doğan O. - Jeofizik metodlarla yeraltısuyu araştırması (ODTÜ Yeraltısuyu geliştirme kuru, 1969 - DSİ yayını).

 • Keys W. S. - Well logging in groundwater hldrofogy (SPWLA - Transaction 1967).

 • Alger F. P. - Intepretation of electric logs in fresh water wells in unconsolidated formations (SPWLA, Transaction 1966).

 • Whitman H. H. - Estimating water quality from electrical logs in Southwestern Lousiana (State of Louisiana Geological Survey Pamplet No. : 16) .

 • Turcan A. N. - Calculation of water quality from electrical logs, Theory and Practice (State of Louisiana Geological Survey, Pamplet No. 19).

 • Pirson J. S. - Handbook of Well log Analysis – 1963.


 • Doğan, O. (1972). Yeraltısuyu Çalışmalarında Kuyu Jeofiziğinin Yeri ve Metodları . Türkiye Jeoloji Bülteni , 15 (1) , 8-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/55976/767539

 • Presence de Dıplopora Dans le Carbonifere (Description d`une Nouvelle Espece D’une Viseen Du Maroc)
  Nicole Chanton-Güvenç
  View as PDF

  Abstract: Présence, pour la première fois dans le Carbonifère, du genre Diplopora Schafhäutl, algue calcaire dasycladacée, est montrée; description de D. tulayae n. sp., du Viséen du Maroc (Afrique du Nord) est donnée.

 • Carbonifere

 • Diplopora

 • Afrique du Nord

 • Endo R., 1961 - Stratigraphisal and paleontological studies of the later Paleozoic calcareous algae in Japan. XVI-Saitama Univ. Se. Rept. ser. B, Endo commemorative volume, p. 77-118, pl. 1-19. Saitama.

 • Güvenç T., 1965- Etude stratigraphique et micropaléontologique du Carbonifère et du Permien des Taurus occidentaux dans l`arrière-pays d`Alanya (Turquie). Thèse Doct. Univ. Paris, 3 vol., 291 p., 52 pl., 5 pl. h.t., Paris.

 • Güvenç T., 1969 - Description de deux espèces d`Algues calcaires dans le Permien des Taurus (Turquie). B.S.G.F., vol. 7, t. XI, p. 447-451, 3 fig., pl. X.

 • Kochansky V. S Herak M., 1960 - On the Carboniferous and Permian Dasycladaceae of Yougoslavia. Zagreb Geol. Vjesn., v. 13, p. 65-94, pl. I - IX. Zagreb.

 • Poncet J., 1965 - Sur une Dasycladacée nouvelle du Dévonien inférieur : Diplopora constantinin. sp., B. S. G. F., vol. 7, t. VII, p. 879-880, pl. XXXVIll.

 • Poncet J., 1967 - Une nouvelle Dasycladaceae dans le Dévonien inférieur du Cotentin. C. R. Som. S. G. F., P. 374, fig. 1.


 • Chanton - Güvenç, N. (1972). (French) Presence de Diplopora Dans le Carbonifere (Description d`une Nouvelle Espece d’une Viseen du Maroc) . Türkiye Jeoloji Bülteni , 15 (1) , 14-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/55976/767545

 • Un Nouveau Genre d’algue Calcaıre du Permien Embergerella N. G.
  Tuncer Güvenç
  View as PDF

  Abstract: Descriptions of a new Permian genus of dasyclad Algae Embergerella gen. nov. and the type species Embergerella anatoliana sp. nov. are given.

 • Embergerella anatoliana

 • alg

 • Permien

 • Elliott G. F., 1983 - Permian to Paleocene Calcareous Algae (Dasycfadaceae) of the Middle East. Bull. Er., Mus. nat. Hist. (Geol.), supp. 4, London, pp. 111, pl. 24.

 • Endo R., 1953 - Stratigraphical and paleontological studies of the later Paleozoic calcareous Algae in Japan. V. Japan. Journ. Geol. Geogr. Trans., v. 23, pp. 117-126, 2 pl., Tokyo.

 • Endo R. 1961 - Stratigraphical and paleontological studies of the later Paleozoic calcareous Algae in Japan. XVI - Saltama Univ. Sc. Rept., ser. B, Endo Commemorative volume, pp. 77-118, pl. 1-19. Saitama.

 • Güvenç T., 1965 - Etude stratigraphique et micropaléontologique du Carbonifère et du Permien des Taurus occidentaux dans l`arrière-pays d`Alanya (Turquie). Thèse Doct. Univ. Paris, 3 vol., pp. 291, pl. 52, pl. h. t. 5, Paris.

 • Güvenç T. 1966a - Présence d`Algues calcaires dans le Permien des Taurus occidentaux (Turquie). Description d`un nouveau genre et de quelques espèces. Revue de Micropaléontologie, vol. 9, no. I, pp. 43-49, 2 pl. Paris.

 • Güvenç T.,1966b - Description de quelques espèces d`Algues calcaires (Gymnocodiacées et Dasycladacées) du Carbonifère et du Permien des Taurus occidentaux (Turquie). Revue de Micropaléontologie, vol. 9, no 2, pp. 94-103, 3 pl., Paris.

 • Güvenç T., 1969 - Description de deux espèces d`Algues calcaires dans le Permien des Taurus (Turquie). Bull. Soc. Géol. France, v. 7, t. XI, pp. 447-451, Paris.

 • Güvenç T., 1971 - Répartition stratigraphique des Algues calcaires du Carbonifère et du Permien de la Téthys. 7, intern. Kongr. Strat. und Geol. des Karbons, Krefeld (sous presse).

 • Pia J., 1922 - Einige Ergebnisse neuerer Untersuchungen über die Geschichte der Siphoneae verticillatae, Zeitscher, für indukt. Abstam. Vererb., v. 30, p. 63, Berlin.


 • Güvenç, T. (1972). UN NOUVEAU GENRE d`ALGUE CALCAIRE du PERMIEN EMBERGERELLA N. G. . Türkiye Jeoloji Bülteni , 15 (1) , 21-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/55976/767553

 • Tavşanlı Yöresi Ofiolit Sorununun Ana Çizgileri
  Orhan Kaya
  View as PDF

  Abstract: The studied area is located at the southern boundaryof the İzmir-Ankara geosyncline, to the west of Kütahya. Themap area of Budağan Dağ is cut in two segments by an WNWtrending steep fault, the Great Fault (new name). On the oppositesides of the Great Fault the rock assemblages are different ,andthe stratigraphie sequences are formed independently.At the north of the Great Fault the following rock sequence occurs, in descending order :

  -Aphanitic limestone (Budağandağ limestone).

  -Shale ,and graywacke associated with exotics (Karaçalı formation).

  -Diabasic deriviatives associated with exotics, which are differentiated in `exotic zones`;

  -Diabasic lava, tuff; bedded chert ,and recrystallized limestone(Ovacık group).

  -Lawsonite - albite schist (Kızıltepe formation)

  -Ultrabasic

  Except the lawsonite - albite schist unit, the others are free ofmetamorphism. All the boundaries between the rock units represent the erosional Stages.

  At the south of the Great Fault the rock sequence, in descendingorder, is as followed:

  -Aphanitic limestone, tectonic marble (Budağan limestone)

  -Metasedimentites (Üyücek formation)

  -Quartz-albite-muscovite-chlorite schist (İkibaşlı formation)

  The Budağandağ limestone covers the Great Fault ,and has suffered local dinamometamorphism in a zone reflecting the reactivation of the Great Fault.The lawsonite - albite schist is restricted to the northerly lyingdepositional site, as an earlier cycle of sedimentation on the ultrabasic basement. The present criteria eliminate the possibility of an origin of sedimentary overburden / of thrust tectonic. Certain evidences exist for interstitial circulation, resembling a metasomatic process.On the ultrabasic plus lawsonite - albite schist basement, theOvacık group shows marked overstep southwards, so that theuppermost part of the group on the extreme southern margin liesdirectly on the metamorphic sucession. The Karaçalı formationabruptly decreases in thickness toward the south. To the reference horizon of Budağan Dağ limestone, at least, 1300 m thickstratigraphie column is lacking at the south of the Great Fault.It could be argued that tensional movements developed in thecrust just after the emplacement of the ultrabasic as an uppermantel portion. The tensional forces might, at least, have playeda role during / to the end of the ultrabasic emplacement as thecomponent of the driving forces at depths.The isostatic ,and tectonic rearrangement of the ultrabasic yielded a continuously mobile, linear depression. In this trough arhythm of eugeosynclinal ,and miogeosynclinal conditions occured.In the area vertical gravity tectonic is predominating. The soundly established thrust faults are younger than the deposition of diabasic material ,and also that of the younger units. The availableages are Maestrichtian ,and Late Senonnian for the Budağan limestone ,and Karaçalı formation, respectively.

 • ophiyolithe

 • Aphanitic limestone

 • Diabasic deriviative

 • A.C.S.N., 1961. Code of stratigraphie nomenclature. Am. Assoc. Petroleum Geologists Bull., 45, 645 -665.

 • Akkuş, M., 1962. Kütahya-Gediz arasındaki sahanın jeolojisi. MTA Derg., 58, 21-30.

 • Bailey, E. H., 1961. Metamorphic facies of the Franciscan formation of California and their geologic significance. Geol Sos. Amer. Spec. Paper, 68, 4-5(abstract).

 • Bailey, E. H., Irwin, W. P ve Jones, D. L., 1964 Franciscan and related rocks, and their significance in the geology of western California. Cal. Div. Mines and Geol. Bull. 183, 177 s.

 • Baliey, E. B. ve McCallien, W. J., 1953. Serpentine lavas, the Ankara melange and the Anatolian thrust. Transact Roy, Soc. of Edinburgh, LXIll, Part II, No. 11.

 • Blake, M. C, Irwin, W. P. ve Coleman, R. G.f 1969. Blueschist facies metamorphism related to regional thrust faulting. Tectonopfiysics, 8, 237-246.

 • Bloxam, T. W., 1956. Jadeite-bearing metagraywackes in California. Am. Mineral, 41, 488-490.

 • Blumenthal, M., 1941. Eskipazar transversal dağlarının jeolojisi ve maden suyu membaları. MTA Derg., 3/24, 320-353.

 • Blumenthal, M., 1948. Bolu civarı ile aşağı Kızılırmak mecrası arasındaki Kuzey Anadolu silsilelerinin jeolojisi. MTA yayınları, S. B., No. 13, 265 S..

 • Bokman, J., 1957. Suggested use of bed-thickness measurements in stratigraphie descriptions. Jour. Sed. Petrology, 27, 333-335.

 • Borchert, H., 1958. Türkiye`de inisiyal ofiolitik magmatizmaya ait krom ve bakır cevheri yatakları. MTA yayınları No. 102.

 • Borchert, H., 1963. Principles of the genesis and enrichment of chromite ore deposits. Seminar on Modern Scientific Methods of Chromite Prospection, Athens, 16-30 April.

 • Borchert, H., ve Uzkut, İ., 1967. Harmancık (Bursa ili) kuzeybatısındaki krom cevheri yatakları, MTA Derg, 68, 49-63.

 • Borg, I. Y., 1956. Glaucophane schists and eclogites near Healdsburg, California, Bull. Geol. Soc. Am., 67, 1563-1584.

 • Brace, F. W., Ernst, W. G. Kallberg, R. W., 1970. An Experimental Study of tectonic overpressure in Franciscan rock. Geol. Soc. A. Bull., 81, 1325-1338.

 • Brinkmann, R., 1966. Geotektonische Gliederung von Westanatolien. N. Jb. Geol. Pal. Mh. 603-618.

 • Brinkmann, R., 1968. Einige geologische Leitlinien von Anatolien. Geologica et Palaeontologica, 2, 111-119.

 • Brinkmann, Fh, 1971. Mesozoic troughs and crustal structure in Anatolia (Baskıda).

 • Brothers, R. N., 1970. Lawsonite-albite schists from northernmost New Caledonia, Contr. Mineral, and Petrol., 25, 185-203.

 • Cotton, C. A., 1970. Pedestals of Oceanic Volcanic Islands : Reply. Geol. Soc. America BuIl., 81, 1605-1606.

 • Çoğulu. E., 1965. Remarques sur les schistes à glaucophane. et Lawsonite de la région de Mihaliçcık (Turquie), Arch. Sc. Soc. d. Phys. Hist. Nat. Genéve, 18, 126-131.

 • Çoğulu, E., 1967. Etude pétrographique de la région de Mihalıççık (Turquie). Schwiez. min. pétrogr. Mitt., 47, 683-824.

 • Dubertret, L, 1955. Géologie des roches vertes du Nord-Ouest de la Syrie et du Hatay. Notes et Mém. Moyen-Orient. Mus. Nat Hist. Nat. 6, 5-224.

 • Ernst W. G., 1963. Petrogenesis of glaucophane schists. J. Petrol., 4, 1-30.

 • Folk, R. L., 1954. The distinction between grain size and mineral composition in sedimentary rock nomenclature. Jour. Geol., 62, 344-359.

 • Folk, R. L., 1959. Practical petrographic classification of limestones. Am. Assoc. Petroleum Geologists., 43, 1-39.

 • Folk, R. L., 1965. Some aspects of recrystallization in ancient limestones : L C. Pray ve R. C. Murray (Ed)f Dolomitization and limestone diagenesis. Soc. of Economic Paleontologists and Mineralogist Sp. Publ. 13, Tulsa.

 • Hess, H. H., 1955. Serpentines, orogeny and epeirogeny. Geol. Soc. Am. Spec. Paper 62, 391 -408.

 • Hiessleitner, G., 1952. Serpantin - und Chromerz -Geologie der Balkanhalbinsel und eines Teiles von Kleinasien. Jb. Geol. Bundesanst. Sonderbd. 1.

 • Holzer, H. F., 1954. Beyce 54/4 ve Simav 71/2 paftalarının Jeolojik löveleri raporu. MTA Rap., No. 2366 (Yayınlanmamış).

 • Holzer, H. F., ve Colin, H., 1957, Beiträge zur Ophiolithfrage in Anatolien. Jb. Geol. Bundesanst.y 100-2, 213-237.

 • lllies, . H., 1970. Graben tectonics as related to Crust-Mantle Interaction. Graben Problems. International Upper Mantle Project, Sc. Rep,, 27, 1-27, Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung.

 • Jones, J., 1970. Pedestals of oceanic volcanic islands : Discussion. Geol. Soc. America Bull., 81, 1601-1604.

 • Kaaden, G. v. d., 1959. Age relations of magmatic activity and of metamorphic processes in the northwestern part of Anatolia. MTA Bull., 52, 15-34.

 • Kaaden, G. v. d., 1964. The different concepts of the genesis of Alpine-type emplaced ultrabasic rocks and their Implications on chromite prospection. O.E.C.D. publ. No. 16, 79-97.

 • Kaaden, G. v. d., 1966. The significance and distribution of glaucophane rocks in Turkey. MTA Bull., 67, 36 - 67.

 • Kaaden, G. v. d. 1969. Zur Enststehung der Glaukophan - Lawsonit- und glaukophanitischen Grünschiefer-Fazies, Geländebeobachtungen und Mineralsynthesen. Fortschr. Miner. 46, 1, 87-136.

 • Kalafatçıoğlu, A., 1962. Tavşanlı - Dağardı arasındaki bölgenin jeolojisi ve serpantin ile kalkerlerin yaşı hakkında not. MTA Derg., 58, 38-46.

 • Ketin, İ., 1961. Über die magmatischen Erscheinungen in der Türkei Bull. Geol. Soc. Turkey, VII-2, 16-33.

 • Ketin, İ., 1966. Anadolu`nun tektonik birlikleri. MTA Derg., 66, 20-35.

 • Kupfahl, H. G., 1954. Eskişehir-Sivrihisar bölgesinin jeolojisi. MTA Rap., No. 2247 (Yayınlanmamış).

 • Lisenbee, A., 1971. The Orhaneli ultramafic - gabbro thrust sheet and its surroundings: Campbell, A.S. (Ed.), Geology and history of Turkey, 511, Tripoli.

 • Moore, J. G. ve Fiske, R. S., 1969, Volcanic substructures Inferred from dredge samples and ocean - bottom photographs. Geol. Soc, America Bull,, 80, 1191 -1201.

 • Norman, T. ve Arpat, E., 1962. Simav paftasının kuzey ve kuzeybatı kısımlarının jeolojik revizyonu. MTA Rapp., 3394 (Yayınlanmamış).

 • Özkoçak, O., Etude Géologique sur le massif ultrabasique d`Orhaneli (Tez).

 • R. C. C. C., 1951. Rock color chart Natl. Research Council.

 • Roever, W. P. de, 1957. Sind die alpinotypen Peridotitmassen vielleicht teutonisch verfachtete Bruchstücke der Peridotitschale? Geol. Rdsch., 46, 137-146.

 • Sorensen, H., 1953. The ultra-basic rocks at Tovqussaq, West Greenland. A contribution to the peridotite problem, Maddelelser on Gronland, 136-4.

 • Taliaferro, N. L., 1943. Franciscan-Knoxville problem. Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull., 27, 109-219.

 • Turner, F. J., 1968. Metamorphic petrology. McGraw-Hill.

 • Vuagnat, M., 1953. Sur un phénomène de métasomatisme dans les roches vertes du Mont-genévré. Bull., Soc. Franc. Minnéer. Crist. LXXVl, 438-450.

 • Wijkerslooth, P., 1941. Garbî ve merkezî Anadolu sahası dahilinde genç Paleozoikte magmatik faaliyet hakkında mülâhazalar. MTA Derg., 4/25, 536-550.

 • Wijkerslooth, P., Tavşanlı ve Tunçbilek civarındaki kalker (mermer) zuhurları. MTA Rap., No. 1665 (Yayınlanmamış).

 • Winkler, H. G. F,, 1967. Petrogenesis of metamorphic rocks. Springer, 1967.

 • Wolf, K.H., 1963. Limestones. Australian National Univ., Canberra, Basılmamış,

 • Wyllie, P. J. (Ed.), 1967, Ultramafic and related rocks. John Wiley and Sons, New York.


 • Kaya, O. (1972). Tavşanlı Yöresi `Ofiolit` Sorununun Ana Çizgileri . Türkiye Jeoloji Bülteni , 15 (1) , 26-108 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/55976/767557

 • The Determination of the Geometry of An Alluvial Cone by Geoelectrical Methods
  Hayri Tezel
  View as PDF

  Abstract: It has been possible to generalize the results of geophysical resistivity survey, to a distinctive classification, of few alluvial cones in our Country. The correlation of resistivity crossection values and resistivity values derived from field curves obtained nearby the wells, and electrical logs, of Aksaray, Koç-hisar, and Merzifon alluvial cones have been made. it has been pointed out that the structure and thickness of the alluvial cones, has been found different due to the principal of sedimantation of alluvial cones.

  It has known that Aksaray alluvial cone is also Important from the engineering point of view. Results of geophysical survey has been provided the best available and efficient data for the artificial recharge problem of the area. The cause of the exceeding thickness of iinconsolidated material of Merzifon alluvial cone have been attributed to the occurences of recent faulting.

  Generally, in the article, it has been given emphasize to the efficiency of geophysical resistivity surveys, in the determination of the geometry of alluvial cones.

 • alluvial cone

 • resistivity

 • Aksaray


 • Tezel, H. (1972). Bir Alüvyon Konisinin Geometrisinin Jeoelektrik Metodla Tesbiti . Türkiye Jeoloji Bülteni , 15 (1) , 109-124 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/55976/767565

 • ISSUE FULL FILE
  View as PDF