Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

2021 OCAK Cilt 64 Sayı 1
Karadamazı Plütonunun (Yahyalı-Kayseri) mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal incelemesi
Boztuğ, D., Çevikbaş, A., Demirkol, C., Tatar, S., Akyıldız, M., Otlu, N