Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1973 ŞUBAT Cilt 16 Sayı 1
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Kuzeydoğu İrlanda kompozit intrüzyonlarının oluşumu
Orhan Akiman
PDF Olarak Görüntüle
Kazılarda çatlak etkisinin kinematik modellerle araştırılması
A. Kemal Erguvanlı ,RichardE. Goodman
PDF Olarak Görüntüle
Tufanbeyli dolayının Kambriyen ve Tersiyer kayaları
Necdet Özgül, Salt Metih, Ethem Göğer, İmren Bingöl,Osman IBaydër, Burian Erdoğan
PDF Olarak Görüntüle
(Türkiye Pectinidae'leri hakkında)
Ozean Yazlak
PDF Olarak Görüntüle