Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

2021 OCAK Cilt 64 Sayı 1
A hypothesis for the alternative southern branch of the North Anatolian Fault Zone, Northwest Turkey KB Türkiye’de Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun alternatif Güney Kol’u için bir hipotez
GÜROL SEYİTOĞLU  2438 BÜLENT KAYPAK  194519 BAHADIR AKTUĞ  199555 ESRA GÜRBÜZ  18213 KORHAN ESAT  8668 ALPER GÜRBÜZ  18618
PDF Olarak Görüntüle