Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

2021 OCAK Cilt 64 Sayı 1
Soma Neojen stratigrafisine palinolojik bir yaklaşım
FUNDA, AKGÜN,CENGİZ ALİŞAN,CENGİZ ALİŞAN,
Erzin ovası (Hatay) yeraltısuyu havzası sonlu eleman modeli
NURKAN KARAHANOĞLU,VEDAT DOYURAN,FONGS AWARD SU VAGONDA,