Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

2021 OCAK Cilt 64 Sayı 1
Arazi kullanım kapasitesi belirleme çalışmalarında yerbilim verilerinin uygulanmasına bir örnek: A
Duman, Y.T., Emre, Ö., Akçay, A.E., Uysal, Ş., Özmutaf, M., Bozbay, E., Tongal, O., Sönmez, M.,98