Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

2021 OCAK Cilt 64 Sayı 1
Ergani (Maden) bakır yatağı ve plaka tektoniği
İleri, S., Salancı, B., Bitem, M., Doğan R.,