Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1975 ŞUBAT-AĞUSTOS Cilt 18 Sayı 1-2
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Türkiye'de Yeni Bir Bor Minareli : Kernit ve Oluşumunun Tartışması
ORHAN BAYSAL ,GÜROL ATAMAN
PDF Olarak Görüntüle
Aktepe - Gökdere Bölgesinin Jeolojisi ve Ofiyolitli Melanj
USSAL Z. ÇAPAN ,ERSEN BUKET
PDF Olarak Görüntüle
Orta Sinop Bovinae Faunası
İBRAHİM TEKKAYA
PDF Olarak Görüntüle
Antimon Yataklarında Jeolojik Konum ve Jenez İlişkileri
SALDIRAY İLERİ
PDF Olarak Görüntüle
Kırkkavak Fayı: Batı Toroslar İle Köprüçay Baseni Sınırında Kuzey - Güney Doğrultu Atımlı Fay
J E A N F . D U M O N T e t E R D A L K E R E Y
PDF Olarak Görüntüle
Erzincan - Rehafiye Bölgesindeki Kireçtaşı Olistolit-lerinin Sedimantolojisi
ÖMER AKINCI,SUNGU L. GÖKÇEN,EMEL AKKOJŞ
PDF Olarak Görüntüle
Çankırı - Kalecik Bölgesi Karasal Neojeninin Bio-stratigrafi Araştırması
ÎBRAHÎM TEKKAYA, ZEKİ ATALAY, MUSTAFA GÜRBÜZ ENGİN ÜNAY, MUTLU ERMUMCU
PDF Olarak Görüntüle
Bitlis Dolayının Yapısı ve Metamorfizması
AYDOĞAN BORAY
PDF Olarak Görüntüle
Filyos Vadisinin ve Dolayının Jeomorfolojisi
YILMAZ GÜNER
PDF Olarak Görüntüle
Türkiye'deki Bazı önemli Genç Tektonik Olaylar
ESEN ARPAT,FUAT ŞAROĞLU
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Antimonit minerallerinde bükülme ve ikizlenme
SALDIRAY İLERİ
PDF Olarak Görüntüle
Keban madeni dolayında jeokimyasal sızıntı anomalileri
MÜMİN KÖKSOY
PDF Olarak Görüntüle
Ağızlar (Gölköy-Ordu) kurşun-çinko zuhurunun jeolojisi
AYHAN ERLER
PDF Olarak Görüntüle
Toroslarda bulunan bazı Involutina türleri hakkında çalışma
ZEKİ flUSGBRi
PDF Olarak Görüntüle
Baraj gölü yüklemelerinin artezyen akiferine etkileri
VEDAT DOYURAN
PDF Olarak Görüntüle
Sulu bor mineral yataklarının oluşum modeli
KEMAL İNAN
PDF Olarak Görüntüle
Eğridir gölü güneyinin temel jeolojik etüdü
JEAN P. DUMONT,ERDAL KEREY
PDF Olarak Görüntüle
Palu (KD Elazığ) denizel Oligosen'in stratigrafisi ve mikropaleontolojisi
ERCÜMENT SİREL,SAİT METÎN,BİLER SÖZERÎ
PDF Olarak Görüntüle
Polatlı (GB Ankara) güneyinin stratigrafisi
ERCÜMENT SİREL
PDF Olarak Görüntüle
Miscellanea meandrina (Carter)'in Türkiye'de zuhuru ve yaşı
ERCÜMENT SİREL,ÖZCAN AKSOY
PDF Olarak Görüntüle