Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

2021 OCAK Cilt 64 Sayı 1
Çankırı - Kalecik Bölgesi Karasal Neojeninin Bio-stratigrafi Araştırması
ÎBRAHÎM TEKKAYA, ZEKİ ATALAY, MUSTAFA GÜRBÜZ ENGİN ÜNAY, MUTLU ERMUMCU