Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

2020 AĞUSTOS CİLT 63 SAYI 3
Kültürel Jeoloji Açısından Hasankeyf (Batman) Yerleşmesi / Hasankeyf (Batman) Site From Cultural Geological Perspective
DERYA SİNANOĞLU  12910 MUZAFFER SİYAKO  764 SABR KARADOĞAN  739898 NAZİRE ÖZGEN ERDEM  5193 PDF Olarak Görüntüle