Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1981 ŞUBAT Cilt 24 Sayı 1
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Ceyhan-Osmaniye yöresinde Kuvaterner bazaltlarının petrolojisi
Bilgin, A.Z., Ercan, T.,
PDF Olarak Görüntüle
Gevaş (Van) ofiyolitinin jeolojisi ve sinkinematik bir makaslama zonu
Yılmaz, Y., Dilek, Y., Işık, H.,
PDF Olarak Görüntüle
Niğde masifinde viridin-gnays kökeni
Göncüoğlu, M.C.,
PDF Olarak Görüntüle
Toroslarda Aladağ ofiyolitli melanjın özellikleri
Tekeli, O.,
PDF Olarak Görüntüle
Homa-Akdağ (Denizli) yöresinin stratigrafisi
Öztürk, A.,
PDF Olarak Görüntüle