Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1980 ŞUBAT Cilt 23 Sayı 1
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Toroslarda, Aladağların yapısal evrimi
Tekeli, O.,
PDF Olarak Görüntüle
Aladağ Ofiyolit dizisindeki diyabaz dayklarının kökeni
Tekeli, O., Erler, A.,
PDF Olarak Görüntüle
Ladik-Destek yöresinin tektoniği
Öztürk, A.,
PDF Olarak Görüntüle
Seben bölgesi Volkanotortulları (Bolu GD)
Varol, B., Kazancı, N.,
PDF Olarak Görüntüle
Horoz Granodiyoritinin Jeolojik incelemesi
Çalapkulu, F.,
PDF Olarak Görüntüle
Pazar (Rize) yöresi Sarmasiyen Elphidium’ları
Özsayar, T.,
PDF Olarak Görüntüle