Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1972 ŞUBAT Cilt 15 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Dünya Kabuğunu Teşkil Eden Kayalarda Rheolojik Şekil Değiştirmeler
Tacettin Ataman
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Kayaların mekanik özellikleri üzerinde inceleme ve araştırmaların başladığı ve ilerlediği son elli sene içinde, kayalardan alınmış olan numunelerin laboratuvarlarda denenmesiyle başlıyan etüdler sonunda varılan neticelerle, sonradan, yeraltında, «in situ» olarak yapılan deneylerin sonuçları arasında büyük farklar bulunmuştur. KARMANN ve MÜLLER`in 1911 yılında yapmış oldukları ilk üç eksenli kompresyon deneylerinde ne kadar önemli olduğunu ispatlamıştır. Diğer taraftan sıcaklık derecesinin, derinlere gidildikçe artması dolayısı ile, laboratuvarda deney yapılırken numunenin sıcaklık derecesinin artırılması, kompresyon esnasında taşın plastikleştiğini intaç ettiği görülmektedir. Bu iki faktöre bir de zaman faktörü katılınca, kayalarının aynı basınç altında, deforme olmaya devam ettiği görülmektedir, O halde uzun zaman süreleri zarfında kayalarda viskoz (viscous) dediğimiz bir şekil değiştirmesi meydana gelmektedir. O halde, Jeolojik devirlerden birinde bir taş tabakası teşekkül ettikten sonra, çeşitli yüklere maruz kalması sonucu önce: Elâstik bir deformasyon: Δel sonra plastik bir deformasyon: Δpl ve en sonra da zaman ile orantılı bir viskoz (viscous) deformasyon: Δv meydana gelmiştir. Halen yapılmakta olan yer kabuğu deformasyon ölçmelerinde, arz kabuğunun deforme olmaya devam ettiği ve bu deformasyon hızının bölgeden bölgeye farklar arz ettiği tespit edilmektedir. 

 • üç eksenli kompresyon deneyleri

 • deformasyon

 • jeolojik devirler

 • Dirac, P.A.M., Proc. Roy. Soc. Ser. A. 165, 199 (1938).

 • Brans, C., and Dicke, R.H., Phys. Rev. 124-425 (1961).

 • Creer, K.M., in Dictionary of Geophysics. (Pergamon, Oxford, 1967), Vol. 1 Page 383.

 • Takada, M., Third international Symposium on Earth Tides: International Association of Geodesy Trieste, 1959. P. 127.

 • Scholz, C.H. and Fitch, T.S., Geophys, Research 74, 6649 (1969).

 • Major, M.W. Sutton, G.H. Oliver, J. Metager, R. Bull, Seismol. Soc. Amer, 54, 295 (1964).

 • Melchior, P. The Earth Tides (Pergamon, Oxford, 1966).

 • Hofmann, R.B. Calif. Dep Water Resour. Bull, 116-6 (May 1968).

 • Benioff, H. seismol. Soc. Amer. 25 283 (1935).

 • Vali V. and Bostrom, B.C. Rev. Sci. Instrum, 39 1304 (1968).

 • Berger, J. and Lovberg. R.H. Science (Amer. Assec. for the Advancement of Science) 16 October 1970, Vol. 170 No: 3955, p. 296-30.

 • Badgley, P.C. «Structural and Tectonic Principles» p. 40-43 Harper and Row Publichers New York 1965.

 • Carey, S.W The Rheid Concept in Geotectonics, jour-Geol. Soc. Australia 1, 67-117, 1953.


 • Ataman, T. (1972). Dünya Kabuğunu Teşkil Eden Kayalarda Rheolojik Şekil Değişmeler . Türkiye Jeoloji Bülteni , 15 (1) , 1-7 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/55976/767534

 • Yeraltısuyu Çalışmalarında Kuyu Jeofiziğinin Yeri ve Metodları
  Oktay Doğan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Yeraltı suyunun araştırılması, planlanması, işletilmesi ve işletmeden sonra gelişmenin kontrolü gayesiyle yapılan çalışmaların tümünde, kuyu jeofiziği metodlarının uygulanmasınınönemli bir yeri vardır.Kuyu jeofiziği, sondaj kuyusu içinde yapılan jeofizik ölçülerinikapsar. Su temini gayesiyle açılan sondaj kuyularında yapılanjeofizik çalışmalarda uygulanan ölçü tekniği, ölçünün programlanması ve değerlendirme, diğer Petrol ve Maden kuyusujeofiziğinden ayrı özellikler taşırlar.Makalede, bu özelliklerin ışığı altında kuyu jeofiziği metotlarının tatbikatları incelenmiştir.

 • Yeraltısuyu

 • kuyu jeofiziği metotları

 • sondaj kuyuları

 • Patten E., Bennett G. - Application of Electrical and radioactive well logging water hydrology.

 • Jones P. H., Skibitske H. E.- Subsurface geophysical methods in groundwater hydrology (Advances in geophysics-AP).

 • Doğan O. - Petrofizik ve Elektriki loglar - jeofizik ve tatbikatları (Cilt 1, DSİ yayını, 1970).

 • Doğan O. - Jeofizik metodlarla yeraltısuyu araştırması (ODTÜ Yeraltısuyu geliştirme kuru, 1969 - DSİ yayını).

 • Keys W. S. - Well logging in groundwater hldrofogy (SPWLA - Transaction 1967).

 • Alger F. P. - Intepretation of electric logs in fresh water wells in unconsolidated formations (SPWLA, Transaction 1966).

 • Whitman H. H. -Estimating water quality from electrical logs in Southwestern Lousiana (State of Louisiana Geological Survey Pamplet No. : 16) .

 • Turcan A. N. - Calculation of water quality from electrical logs, Theory and Practice (State of Louisiana Geological Survey, Pamplet No. 19).

 • Pirson J. S. - Handbook of Well log Analysis – 1963.


 • Doğan, O. (1972). Yeraltısuyu Çalışmalarında Kuyu Jeofiziğinin Yeri ve Metodları . Türkiye Jeoloji Bülteni , 15 (1) , 8-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/55976/767539

 • Karboniferlerdeki Diplopora’nın mevcudiyeti (Fas Viseenine ait yeni bir türün tanımı)
  Nicole Chanton-Güvenç
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Diplopora Schafhäutl, dasycladkalker alginin Karbonifer`de varlığı ilk defa gösterilmiş ve Fas (Kuzey Afrika) Vize yaşında yeni bir türün D. tulayae sp. nov. nın tanımlanması verilmiştir.

 • Karbonifer

 • Diplopora

 • Kuzey Afrika

 • Endo R., 1961 - Stratigraphisal and paleontological studies of the later Paleozoic calcareous algae in Japan. XVI-Saitama Univ. Se. Rept. ser. B, Endo commemorative volume, p. 77-118, pl. 1-19. Saitama.

 • Güvenç T., 1965 - Etude stratigraphique et micropaléontologique du Carbonifère et du Permien des Taurus occidentaux dans l`arrière-pays d`Alanya (Turquie). Thèse Doct. Univ. Paris, 3 vol., 291 p., 52 pl., 5 pl. h.t., Paris.

 • Güvenç T., 1969 - Description de deux espèces d`Algues calcaires dans le Permien des Taurus (Turquie). B.S.G.F., vol. 7, t. XI, p. 447-451, 3 fig., pl. X.

 • Kochansky V. S Herak M., 1960 - On the Carboniferous and Permian Dasycladaceae of Yougoslavia. Zagreb Geol. Vjesn., v. 13, p. 65-94, pl. I - IX. Zagreb.

 • Poncet J., 1965 - Sur une Dasycladacée nouvelle du Dévonien inférieur : Diplopora constantinin. sp., B. S. G. F., vol. 7, t. VII, p. 879-880, pl. XXXVIll.

 • Poncet J., 1967 - Une nouvelle Dasycladaceae dans le Dévonien inférieur du Cotentin. C. R. Som. S. G. F., P. 374, fig. 1.


 • Chanton - Güvenç, N. (1972). (French) Presence de Diplopora Dans le Carbonifere (Description d`une Nouvelle Espece d’une Viseen du Maroc) . Türkiye Jeoloji Bülteni , 15 (1) , 14-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/55976/767545

 • Permiyen`e Ait Yeni Bir Kalker Alg Cinsi Embergerella N.G
  Tuncer Güvenç
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Yeni bir perm dasyclad alg Embergerella gen. nov. ve tür tipi Embergerella anatoliana sp. nov.`nin tanımlanması verilmiştir.

 • Embergerella anatoliana

 • Alg

 • Permiyen

 • Elliott G. F., 1983 - Permian to Paleocene Calcareous Algae (Dasycfadaceae) of the Middle East. Bull. Er., Mus. nat. Hist. (Geol.), supp. 4, London, pp. 111, pl. 24.

 • Endo R., 1953 - Stratigraphical and paleontological studies of the later Paleozoic calcareous Algae in Japan. V. Japan. Journ. Geol. Geogr. Trans., v. 23, pp. 117-126, 2 pl., Tokyo.

 • Endo R. 1961 - Stratigraphical and paleontological studies of the later Paleozoic calcareous Algae in Japan. XVI - Saltama Univ. Sc. Rept., ser. B, Endo Commemorative volume, pp. 77-118, pl. 1-19. Saitama.

 • Güvenç T., 1965 - Etude stratigraphique et micropaléontologique du Carbonifère et du Permien des Taurus occidentaux dans l`arrière-pays d`Alanya (Turquie). Thèse Doct. Univ. Paris, 3 vol., pp. 291, pl. 52, pl. h. t. 5, Paris.

 • Güvenç T. 1966a - Présence d`Algues calcaires dans le Permien des Taurus occidentaux (Turquie). Description d`un nouveau genre et de quelques espèces. Revue de Micropaléontologie, vol. 9, no. I, pp. 43-49, 2 pl. Paris.

 • Güvenç T.,1966b- Description de quelques espèces d`Algues calcaires (Gymnocodiacées et Dasycladacées) du Carbonifère et du Permien des Taurus occidentaux (Turquie). Revue de Micropaléontologie, vol. 9, no 2, pp. 94-103, 3 pl., Paris.

 • Güvenç T., 1969 - Description de deux espèces d`Algues calcaires dans le Permien des Taurus (Turquie). Bull. Soc. Géol. France, v. 7, t. XI, pp. 447-451, Paris.

 • Güvenç T., 1971 - Répartition stratigraphique des Algues calcaires du Carbonifère et du Permien de la Téthys. 7, intern. Kongr. Strat. und Geol. des Karbons, Krefeld (sous presse).

 • Pia J., 1922 - Einige Ergebnisse neuerer Untersuchungen über die Geschichte der Siphoneae verticillatae, Zeitscher, für indukt. Abstam. Vererb., v. 30, p. 63, Berlin.


 • Güvenç, T. (1972). UN NOUVEAU GENRE d`ALGUE CALCAIRE du PERMIEN EMBERGERELLA N. G. . Türkiye Jeoloji Bülteni , 15 (1) , 21-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/55976/767553

 • Tavşanlı Yöresi Ofiolit Sorununun Ana Çizgileri
  Orhan Kaya
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Çalışma alanı, İzmir-Ankara Kretase jeosonklinalinin güney kenarında yer alır. Yaklaşık WNW gidişli ve düşey Büyük Fay, alanı birbirinden bağımsız oluşmuş kaya topluluklarını kapsayan iki kesime ayırır. Büyük Fayın kuzeyinde, üstten alta, kaya istifi : Afanitik kireçtaşı(Maestrihtien); şeyl - kumtaşı (Senonien Başı); diabazik türevler, tabakalı çört rekristalize kireçtaşı ve daha yaşlı birimlerden türemiş eksotikler (Senonien Öncesi ve Jura Sonrası); lavsonit-albitşist (Jura?); ultrabazik. Bütün birimler aşınma yüzeyleri ile ayrılmıştır. Temel ultrabaziktir. Ultrabazik, lavsonit-albit şist birimini tektoniğe bağlı olmadan altlar. Diabazik türevler ve çökelim eşdeğerleri, kuzeyden güneye, ultrabazik üzerine transgressif aşmalıdır. Şeyl-kumtaşı birimi, aynı yönde, Büyük Faya doğru ani incelme gösterir. Büyük Fayın güneyinde, üstten alta, kaya istifi : Afanitik kireçtaşı(Maestrihtien); metasedimentitler (Jura!); kuvars-albit-muskovit- klorit şist (Paleozoik!). Birimler arasında küçük açılı uyumsuzluklar yer alır. Müracaat yüzeyi olarak alınabilecek Maestrihtien yaşlı afanitik kireçtaşı birimine göre Büyük Fayın kuzeyindeki en az 1300 m kalınlığında lavsonit-albit şist + diabazik türevler ve çökelim eşdeğerleri + şeyl - kumtaşı topluluğundan yapılı bir kesit güneyde eksiktir. Bu durum, gerilim tektoniği çerçevesinde, Büyük Fayın kuzeyinde duraysız çökelme alanının, güneyinde duraylı beslenme alanının yer almış olduğunu yansıtır. Ultrabaziğin üst manto parçası olarak yerleşmesinden sonra, gerilim tektoniğinin geliştiği ve temelini ultrabaziğin teşkil ettiği çizgisel bir çöküntü alanına yol açtığı varsayılabilir. Jeosenklinalin Tavşanlı yöresindeki bu kenar özellikleri, benzer şekilde Domaniç çevresindeki kuzey kenar için de geçerlidir. Dardeniz geçiti öjeosenklinal, miojeosenklinal ve çok sayıda aşınma dönemlerinden geçmiştir.Lavsonit-albit şist birimi, Büyük Fayın kuzey kesimine rastlar; ultrabazik ile yer bakımından sıkı bağlantı gösterir. Birimin oluşumunda tortul aşırı gömülmesi ve bindirme tektoniği yönünde veriler elde edilememiştir.  

 • Ofiyolit

 • Afanitik kireçtaşı

 • diabazik türev

 • A.C.S.N., 1961. Code of stratigraphie nomenclature. Am. Assoc. Petroleum Geologists Bull., 45, 645 -665.

 • Akkuş, M., 1962. Kütahya-Gediz arasındaki sahanın jeolojisi. MTA Derg., 58, 21-30.

 • Bailey, E. H., 1961. Metamorphic facies of the Franciscan formation of California and their geologic significance. Geol Sos. Amer. Spec. Paper, 68, 4-5(abstract).

 • Bailey, E. H., Irwin, W. P ve Jones, D. L., 1964 Franciscan and related rocks, and their significance in the geology of western California. Cal. Div. Mines and Geol. Bull. 183, 177 s.

 • Baliey, E. B. ve McCallien, W. J., 1953. Serpentine lavas, the Ankara melange and the Anatolian thrust. Transact Roy, Soc. of Edinburgh, LXIll, Part II, No. 11.

 • Blake, M. C, Irwin, W. P. ve Coleman, R. G.f 1969. Blueschist facies metamorphism related to regional thrust faulting. Tectonopfiysics, 8, 237-246.

 • Bloxam, T. W., 1956. Jadeite-bearing metagraywackes in California. Am. Mineral, 41, 488-490.

 • Blumenthal, M., 1941. Eskipazar transversal dağlarının jeolojisi ve maden suyu membaları. MTA Derg., 3/24, 320-353.

 • Blumenthal, M., 1948. Bolu civarı ile aşağı Kızılırmak mecrası arasındaki Kuzey Anadolu silsilelerinin jeolojisi. MTA yayınları, S. B., No. 13, 265 S..

 • Bokman, J., 1957. Suggested use of bed-thickness measurements in stratigraphie descriptions. Jour. Sed. Petrology, 27, 333-335.

 • Borchert, H., 1958. Türkiye`de inisiyal ofiolitik magmatizmaya ait krom ve bakır cevheri yatakları. MTA yayınları No. 102.

 • Borchert, H., 1963. Principles of the genesis and enrichment of chromite ore deposits. Seminar on Modern Scientific Methods of Chromite Prospection, Athens, 16-30 April.

 • Borchert, H., ve Uzkut, İ., 1967. Harmancık (Bursa ili) kuzeybatısındaki krom cevheri yatakları, MTA Derg, 68, 49-63.

 • Borg, I. Y., 1956. Glaucophane schists and eclogites near Healdsburg, California, Bull. Geol. Soc. Am., 67, 1563-1584.

 • Brace, F. W., Ernst, W. G. Kallberg, R. W., 1970. An Experimental Study of tectonic overpressure in Franciscan rock. Geol. Soc. A. Bull., 81, 1325-1338.

 • Brinkmann, R., 1966. Geotektonische Gliederung von Westanatolien. N. Jb. Geol. Pal. Mh. 603-618.

 • Brinkmann, R., 1968. Einige geologische Leitlinien von Anatolien. Geologica et Palaeontologica, 2, 111-119.

 • Brinkmann, Fh, 1971. Mesozoic troughs and crustal structure in Anatolia (Baskıda).

 • Brothers, R. N., 1970. Lawsonite-albite schists from northernmost New Caledonia, Contr. Mineral, and Petrol., 25, 185-203.

 • Cotton, C. A., 1970. Pedestals of Oceanic Volcanic Islands : Reply. Geol. Soc. America BuIl., 81, 1605-1606.

 • Çoğulu. E., 1965. Remarques sur les schistes à glaucophane. et Lawsonite de la région de Mihaliçcık (Turquie), Arch. Sc. Soc. d. Phys. Hist. Nat. Genéve, 18, 126-131.

 • Çoğulu, E., 1967. Etude pétrographique de la région de Mihalıççık (Turquie). Schwiez. min. pétrogr. Mitt., 47, 683-824.

 • Dubertret, L, 1955. Géologie des roches vertes du Nord-Ouest de la Syrie et du Hatay. Notes et Mém. Moyen-Orient. Mus. Nat Hist. Nat. 6, 5-224.

 • Ernst W. G., 1963. Petrogenesis of glaucophane schists. J. Petrol., 4, 1-30.

 • Folk, R. L., 1954. The distinction between grain size and mineral composition in sedimentary rock nomenclature. Jour. Geol., 62, 344-359.

 • Folk, R. L., 1959. Practical petrographic classification of limestones. Am. Assoc. Petroleum Geologists., 43, 1-39.

 • Folk, R. L., 1965. Some aspects of recrystallization in ancient limestones : L C. Pray ve R. C. Murray (Ed)f Dolomitization and limestone diagenesis. Soc. of Economic Paleontologists and Mineralogist Sp. Publ. 13, Tulsa.

 • Hess, H. H., 1955. Serpentines, orogeny and epeirogeny. Geol. Soc. Am. Spec. Paper 62, 391 -408.

 • Hiessleitner, G., 1952. Serpantin - und Chromerz -Geologie der Balkanhalbinsel und eines Teiles von Kleinasien. Jb. Geol. Bundesanst. Sonderbd. 1.

 • Holzer, H. F., 1954. Beyce 54/4 ve Simav 71/2 paftalarının Jeolojik löveleri raporu. MTA Rap., No. 2366 (Yayınlanmamış).

 • Holzer, H. F., ve Colin, H., 1957, Beiträge zur Ophiolithfrage in Anatolien. Jb. Geol. Bundesanst.y 100-2, 213-237.

 • lllies, . H., 1970. Graben tectonics as related to Crust-Mantle Interaction. Graben Problems. International Upper Mantle Project, Sc. Rep,, 27, 1-27, Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung.

 • Jones, J., 1970. Pedestals of oceanic volcanic islands : Discussion. Geol. Soc. America Bull., 81, 1601-1604.

 • Kaaden, G. v. d., 1959. Age relations of magmatic activity and of metamorphic processes in the northwestern part of Anatolia. MTA Bull., 52, 15-34.

 • Kaaden, G. v. d., 1964. The different concepts of the genesis of Alpine-type emplaced ultrabasic rocks and their Implications on chromite prospection. O.E.C.D. publ. No. 16, 79-97.

 • Kaaden, G. v. d., 1966. The significance and distribution of glaucophane rocks in Turkey. MTA Bull., 67, 36 - 67.

 • Kaaden, G. v. d. 1969. Zur Enststehung der Glaukophan - Lawsonit- und glaukophanitischen Grünschiefer-Fazies, Geländebeobachtungen und Mineralsynthesen. Fortschr. Miner. 46, 1, 87-136.

 • Kalafatçıoğlu, A., 1962. Tavşanlı - Dağardı arasındaki bölgenin jeolojisi ve serpantin ile kalkerlerin yaşı hakkında not. MTA Derg., 58, 38-46.

 • Ketin, İ., 1961. Über die magmatischen Erscheinungen in der Türkei Bull. Geol. Soc. Turkey, VII-2, 16-33.

 • Ketin, İ., 1966. Anadolu`nun tektonik birlikleri. MTA Derg., 66, 20-35.

 • Kupfahl, H. G., 1954. Eskişehir-Sivrihisar bölgesinin jeolojisi. MTA Rap., No. 2247 (Yayınlanmamış).

 • Lisenbee, A., 1971. The Orhaneli ultramafic - gabbro thrust sheet and its surroundings: Campbell, A.S. (Ed.), Geology and history of Turkey, 511, Tripoli.

 • Moore, J. G. ve Fiske, R. S., 1969, Volcanic substructures Inferred from dredge samples and ocean - bottom photographs. Geol. Soc, America Bull,, 80, 1191 -1201.

 • Norman, T. ve Arpat, E., 1962. Simav paftasının kuzey ve kuzeybatı kısımlarının jeolojik revizyonu. MTA Rapp., 3394 (Yayınlanmamış).

 • Özkoçak, O., Etude Géologique sur le massif ultrabasique d`Orhaneli (Tez).

 • R. C. C. C., 1951. Rock color chart Natl. Research Council.

 • Roever, W. P. de, 1957. Sind die alpinotypen Peridotitmassen vielleicht teutonisch verfachtete Bruchstücke der Peridotitschale? Geol. Rdsch., 46, 137-146.

 • Sorensen, H., 1953. The ultra-basic rocks at Tovqussaq, West Greenland. A contribution to the peridotite problem, Maddelelser on Gronland, 136-4.

 • Taliaferro, N. L., 1943. Franciscan-Knoxville problem. Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull., 27, 109-219.

 • Turner, F. J., 1968. Metamorphic petrology. McGraw-Hill.

 • Vuagnat, M., 1953. Sur un phénomène de métasomatisme dans les roches vertes du Mont-genévré. Bull., Soc. Franc. Minnéer. Crist. LXXVl, 438-450.

 • Wijkerslooth, P., 1941. Garbî ve merkezî Anadolu sahası dahilinde genç Paleozoikte magmatik faaliyet hakkında mülâhazalar. MTA Derg., 4/25, 536-550.

 • Wijkerslooth, P., Tavşanlı ve Tunçbilek civarındaki kalker (mermer) zuhurları. MTA Rap., No. 1665 (Yayınlanmamış).

 • Winkler, H. G. F,, 1967. Petrogenesis of metamorphic rocks. Springer, 1967.

 • Wolf, K.H., 1963. Limestones. Australian National Univ., Canberra, Basılmamış,

 • Wyllie, P. J. (Ed.), 1967, Ultramafic and related rocks. John Wiley and Sons, New York.


 • Kaya, O. (1972). Tavşanlı Yöresi `Ofiolit` Sorununun Ana Çizgileri . Türkiye Jeoloji Bülteni , 15 (1) , 26-108 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/55976/767557

 • Bir Alüvyon Konisinin Geometrisinin Jeoelektrik Metodla Tesbiti
  Hayri Tezel
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Yurdumuzda bir kaç alüvyon konisinde yapılan jeofizik rezistivite etüd sonuçlarını genellemek mümkün olmuştur.

  Özellikle Aksaray, Koçhisar ve Merzifon alüvyon konilerine ait rezistivite kesitleri, Elektriği log ve satıhtan ölçülen rezistivite değerlerinin mukayesesi yapılmıştır. Alüvyon konilerinin meydana geliş sebeplerine göre, yapılarının ve kalınlıklarının değiştiğine işaret edilmiştir.

  Aksaray alüvyon konisi mühendislik yönünden de oldukça önemlidir. Jeofizik etüd sonucu, adı geçen sahada yapılacak suni beslenme problemi en iyi şekilde çözümlenmiştir. Merzifon alüvyon konisinde de yığıntı malzemesinin çok kalın olması, yakın zamana kadar aktif olan faylara bağlanmıştır.

  Makalede genel olarak, alüvyon konilerinin geometrik yapılarının çıkartılmasında jeoelektrik metodun yararlığı ortaya konmuştur.

 • alüvyon konisi

 • rezistivite

 • Aksaray


 • Tezel, H. (1972). Bir Alüvyon Konisinin Geometrisinin Jeoelektrik Metodla Tesbiti . Türkiye Jeoloji Bülteni , 15 (1) , 109-124 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/55976/767565

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle