Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1976 AĞUSTOS Cilt 19 Sayı 2
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Ortahisar’ın çevresel jeolojik sorunları
Doyuran, V.,
PDF Olarak Görüntüle
Silifke yöresinin temel kaya birimleri ve Miyosen stratigrafisi
Gökten, E.,
PDF Olarak Görüntüle
Ergani (Maden) bakır yatağı ve plaka tektoniği
İleri, S., Salancı, B., Bitem, M., Doğan R.,
PDF Olarak Görüntüle
Haymana Polatlı yöresinin (Güneybatı Ankara) Üst Kretase-Alt Tersiyer stratigrafisi ve paleocoğrafik evrimi
Ünalan, G., Yüksel, V., Tekeli, T., Gönenç, O., Seyirt, Z., Hüseyin, S., 1976,
PDF Olarak Görüntüle