Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1973 AĞUSTOS Cilt 16 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
"Yerinde" Makaslamaya Tabi Tutulan Süreksiz Kayaç Kütlelerinde İleri ve Geri Yenilmenin Teorik Analizi.
Kadri Erçin Kasapoğlu
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Bu yazıda takdim edilen makaslama deformasyonu çalışması,süreksiz ve elâstik-elastoplastik sonlu elementler metodu ile, ileri vegeri yenilmenin teorik analizini kapsamaktadır. Bu çalışmadan çıkarılansonuçlara göre, kenar yükleme şartlarının seçiminin yenilme mekanizmasının kontrolü yönünden çok önemli etkileri vardır; belirli kenar yüklemeşartları altında, deneme blokunun en son yenilmesi birden fazla kırılmaşeklinin bir neticesidir. Jeolojik materyaller üzerinde yapılan `yerinde’makaslama denemeleri, daha değişik bir terminoloji ile, bir veya birkaçasal gerilmenin tansiyon şeklinde, olduğu, homojen olmayan bir gerilmealanı, yaygın bir gerilme reoriyantasyonu ve birden fazla çatlak ilerlemesigibi değişebilen birleşik gerilme hallerinin bir neticesi olarak değerlendirilmeli ve açıklanmalıdır. "Yerinde" makaslama denemelerindeki makaslamadeformasyonunun ve yenilme mekanizmasının, sonlu elementler metoduile yapılacak teorik analizleri ile bazı deneysel neticeleri önceden belirliyebilmek mümkündür.

 • Yerinde makaslama

 • elâstik-elastoplastik sonlu elementler metodu

 • gerilme reoriyantasyonu


 • Dahl, D. and Voight, B., 1969 Isotropie and anisotropic plastic yield associated with cylindrical underground excavations - Proc. Int. Symp. on Large Permanent Underground Openings, Oslo.

 • Evdokimov, P,. D. and Sapegin, D. D., 1970 A large scale field shear test on rock - Proc. 2nd. Conf. Int. Soc. Rock Mech., Belgrade, v. 2 pap 3-17.

 • Khair, A. W. 1971 A study of mechanical properties of Berea sandstone for use in the A.G.A. large model studies — The Pennsylvania State University Internal Report RML-IR/71-20.

 • Ruiz, M. D., Camargo, F. P. and Nieble, C.M., 1968 Some considerations regarding the shear strength of rock masses- Int. Symp., on Rock Mech., Madrid, 159-161.

 • Voight, B., 1969 Numerical continuum approaches to analysis of non-linear rock deformation - Conf. on Research in Tectonics, Hamilton, Ontario.

 • Wang, Y. J. and Voight, B., 1969 A discrete element stress analysis model for discontinuous materials - Proc. Int. Symp. on Large Permanent Underground Openings, Oslo.

 • Kasapoğlu, K . (1973). A, Theoretical Analysis of Progressive and Retrogressive Failure in Discontinuous Bock Masses Subjected to `In-Situ` Shear . Türkiye Jeoloji Bülteni , 16 (2) , 1-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/59392/852444

 • Orta Toroslar`da Alt Paleozoyik Yaşta Çaltepe Kireçtaşı ve Seydişehir Formasyonu`nun Stratigrafisi ve Konodont Faunası Hakkında Yeni Bilgiler
  Necdet Özgül İsmet Gedik
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Orta Toroslar`ın kuzeybatı kesiminde Seydişehir ilçesi (Konya) dolayında yüzeylenen Çaltepe kireçtaşı (Alt-Orta Kambriyen) ve Seydişehir Formasyonu (Üst Kambriyen-Alt Ordovisiyen) Hadim ilçesi (Konya) dolayında da bir yapısal pencere içerisinde yüzeylemektedir. Çaltepe kireçtaşı`nın tabanı Seydişehir bölgesinde görülmemektedir. Hadim ilçesi dolayında ise Göksu nehri vadisi boyunca bu birimin tabanında koyu renkli şeyiller devrik olarak yüzeylenmektedir. Dean ve Monod (1970) tarafından içinde Arenigiyen tribolitleri bulunmuş olan Seydişehir Formasyonunun Hadim, bölgesindeki yüzeylemesinde Hertzina bisulcata, Oneotodus tenuis, Oneotodus gallatini, Acodus cambricus (Üst Kambriyen) Drepanodus homocurvatus, Drepanodus planus (Alt Ordoviciyen) konodontları bulunmaktadır. Konodontların yanısıra Acrotretid brachiopoda ve problematik mikrofosiller görülmüştür.

  Bu Alt Paleozoyik oluşukları Hadim bölgesinde doğrudan doğruya Üst Jura- Kretase kireçtaşlarıyla uyumsuz olarak örtülüdür. Alt Paleozoyik Orta ve Doğu Toroslar’da, Güneydoğu Anadolu’da ve Amanos dağlarında stratigrafi ve kaya türü özellikleri açısından çok yakın benzerlik gösteren kaya birimleriyle temsil edilmiştir.

 • Çaltepe kireçtaşı

 • Seydişehir Formasyonu

 • Konodont

 • Orta Toroslar


 • Atan, O., 1969, Eğribucak-Karacaören (Hassa) Ceyhanlı-Dazevleri (Kırıkhan) arasındaki Amanos Dağlarının Jeolojisi: M .T. A. Yayını, no. 139, 58 s.

 • Blumenthal, M., M., 1944, Bozkır güneyinde Toros sıradağlarının serisi ve yapısı: İstanbul Üniversitesi Fen Fak. Mec., Seri B, Cilt IX, sayı 2, S 95-125.

 • Blumenthal, M., M.,1947, Seydişehir-Beyşehir hinterlandındaki Toros Dağlarının Jeolojisi: M.T.A. Yayını, Seri D, no. 2. 242 s.

 • Clark, D. L. ve Miller, J.F. 1969, Early evolution of conodonts: Geol. Soc. America Bull., v. 80, 125-134, 8 fig.

 • Clark, D. L. ve Miller, J.F ve Robinson, R. A., 1969; Oldest conodonte in North America: Jour. Paleontology, v. 43, 1044-1046.

 • Desprairies, A. ve Gutnic, M., 1970, Les grès rouges au sommet du Paléozoique du massif du Sultandağ et les niveaux ferralitiques de la couverture mésozoique: Bull. Soc. Géol. de France (7), XII, no. 3, pp. 505-514.

 • Ethington, R. L. ve Clark, D. L., 1964, Conodonts from the El Paso Formation (Ordovician) of Texas and Arizona: Jour. Paleontology, v. 38, 685-704, pls. 113-115.

 • Ethington, R. L. ve Clark, D. L.,1965, Lower Ordovician conodonts and other microfossils from the Columbia Ice Fields Section, Alberta, Canada: Young Univ.. Geology Studies, v. 12, 185-205, 2 pls.

 • Ethington, R. L. ve Clark, D. L.,1971, Lower Ordovician conodonts in North America; Geol. Soc. America, Memoir 127, 63-82, 2 pls.

 • Furnish, W. M., 1938, Conodonts from Prairie du Chien (Lower Ordovician) Beds of the Upper Mississippi Valey: Jour. Paleontology, v. 12, 318- 340, pls 41, 42.

 • Greggs, R. G. ve Bond, I. J., 1971, Conodonts from the March and Oxford Formations in the Brockville Area, Ontario: Canadian Jour. Earth Sciences, v. 8, 1455-1471, 2 pls.

 • Haude, H., 1969, Das Alt-Palaozoikum-Pirakambrium bis Silurium in der Türkei: Zentbl. Geol. Palaont., Stuttgart, Teil 1: 702-719.

 • Ketin, İ., 1966, Güneydoğu Anadolu`nun Kambrien teşekkülleri ve bunların Doğu İran Kambrieni ile mukayesesi: M.T.A. Derg. Sayı 66, s. 75-87.

 • Monod, O., 1967, Batı Toros kalkerlerinin temelindeki Seydişehir şistlerinde bulunan Ordovisien bir fauna: M.T.A. Derg., sayı 69, s. 76-85.

 • Miller, J. F., 1969, Conodont fauna of the Notch Peak Limestone (Cambro-Ordovician), House Range, Utah: Jour. Paleontology, v. 43, 413- 439, pls. 63-66.

 • Müller, K. J. 1959, Kambrische Conodonten: Deutsch. Geoh Gesell. Zeitschr., Bd, 111, 434-485, Taf. 11-15.

 • Müller, K. J.1964, Conodonten aus dem unteren Ordovizium von Südkorea: N. Jb. Geol. Palaeont. Abh., Bd. 119, 93-102, Taf, 12, 13.

 • Müller, K. J. 1971, Cambmen conodont faunas: Geol. Soc. America, Memoir 127, 5-20, 2 pls.

 • Nogami, Y., 1966,Kambrische Conodonten von China, Teil 1, Conodonten aus den oberkambrischen Kushan-Schichten: Kyoto Univ. Coll. Sci., Mem., Ser. B, v. 32, 351-366, pls 9, 10.

 • Nogami, Y., 1967, Kambrische Conodonten von China, Teil 2, Conodonten aus den hoch oberkambrischen Yencho-Schichten: Kyoto Univ, Coll. Sci. Mem., Ser. B, v. 33, 211-218 1 pls.

 • Özgül, N., 1971, Orta Torosların kuzey kesiminin yapısal gelişiminde blok hareketlerinin önemi: Türk Jeol. Kur. Bült. Cilt XIV, sayı 1, s. 851101.

 • Özgül, N., Metin S., Dean W. T., 1972, Doğu Toroslar`da Tufanbeyli ilçesi (Adana) dolayının Alt Paleozoyik stratigrafisi ve faunası. M.T.A. Derg.,no. 79, s. 9-16.

 • Özgül, N, Metin S., Göğer E. Bingöl İ., Baydar, O.., Erdoğan B. 1973, Tufanbeyli dolayının (Doğu Toroslar, Adana) Kambriyen-Tersiyer kayaları: Türk Jeol. Kur. Bült. Cilt XVI, sayı 1, s. 82-100.

 • Poulsen, V. 1966, Early Cambrian distacodontid conodonts from. Bornholm: Biologiske Medd. K. Kanske Vidensk. Selskab, v. 23, no. 15, 10 p., 1 pls.

 • Yalçınlar, İ., 1973, Observations sur la fauna du primaire ancien trouvée dans la region Mediterraneene de la Turquie, Türk Jeol. Kur. Bült., Cilt XVI, sayı 1, s. 101-109.

 • Özgül, N , Gedik, İ . (1973). Orta Toroslar`da Alt Paleozoyik Yaşta Çaltepe Kireçtaşı ve Seydişehir Formasyonunun Stratigrafisi ve Konodont Faunası Hakkında Yeni Bilgiler . Türkiye Jeoloji Bülteni , 16 (2) , 39-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/59392/852457

 • İngiltere`deki Karbonifer Kireçtaşı`nın Fotojeolojik Özellikelri.
  Özcan Özmumcu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışma ile Karbonifer Kireçtaşlarının fiziksel özellikleri ile hava fotoğraflarındaki görünüşleri arasında bazı ilişkiler bulunmuş ve bu şekilde, bir kireçtaşı arazisinin daha iyi anlaşılması olanağı sağlanmıştır.

 • Karbonifer Kireçtaşları

 • Fotojeoloji

 • İngiltere


 • BENNISON, G. N. and WRIGHT, A. E. 1969. The geological history of the British Isles. Edward Arnold Ltd., London.

 • LIANG, T. A. et al. 1951. A photo analysis key for the determination of ground conditions. Tech. Rept 3, U. S. Office of Naval Research, Cornell University, New-York.

 • NORMAN, J. W. 1968. The geological significance of natural linear features occuring in areas of superficial deposits, as revealed by air photographs. Doctorate Thesis, University of London.

 • NORMAN, J. W. 1969. Photo interpretation of boulder clay as an aid to engineering geological studies. Quat, Jour. Engg. Geol., v. 2, no 2, pp. 149-157.

 • NORMAN, J. W. and WALTHAM, A. C. 1969. The use of air photographs in the study of karst features. Trans. Cave Res. Group G, B., v. 11, no. 4, pp. 245-253.

 • ÖZMUMCU, Ö.1971. The photogeological characteristics of Carboniferous limestone. Master`s Thesis, University of London..

 • Özmumcu, Ö . (1973). The Photogeological Characteristics of Carboniferous Limestone in Britain . Türkiye Jeoloji Bülteni , 16 (2) , 53-68 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/59392/852463

 • Cide Maestrichtia`nındaki Yeni Cuvillierina Türünün Tarifi
  Ercüment Sirel
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Cide Bölgesinin (merkezi kuzey Türkiye) Maestrichtien-Paleosen foraminiferterinin kısaca tartışması ve aynı bölgede bulunan yeni bir Cuvillierina türünün tanımlaması yapılmıştır.

 • Foraminifer

 • Cuvillierina

 • Cide Bölgesi


 • Debourle A., 1955, Cuvillierina eocenica, nouveau genre et nouvelle éspece de Foraminifére de 1’Ypıésien d’Aquitaine. Soc. Geol. France V. 5. p. 55-57.

 • Ellis B. F. & Messina A. R., 1940, Catalogue of Foraminifera. Amer. Muse. Nat. Histv New York.

 • Grimsdale T. F., 1952, Cretaceous and Tertiary Foraminifera from the Middle East. Bull, of the Brit. Muse (Nat. Hist.) Geology, v. 1/8, p. 224.

 • Reiss Z. & Merli g P., 1958, Structure of some Rotaliidae. Geol. Surv. Israel Palent., Dir. Bull. 21.

 • Ruiz de Gaona R.P.M., 1948, Sobre un mocroforaminifero terciario desconocido en Espana: Inst. Geol Minero Espana, Notas Commun., no. 18, p. 77-91.

 • Sirel, E . (1973). Description of a new Cuvillierina Species from the Maestrichtian of Cide (Northern Turkey) . Türkiye Jeoloji Bülteni , 16 (2) , 69-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/59392/852471

 • Gülpınar`daki Fosil Bovidae Kalıntıları Hakkında Bir Not
  İbrahim Tekkaya
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: 1968 yılında M.T.A. Omurgalı Paleontoloji ekibi, Gülpınar`ın (Çanakkale) Külâhlıayağı mevkiinde Gazella depertina Gervais`e (Syn. G. brevicornis) ait bir kafa parçası ve bazı boynuzlar ile Palaeoreas lindermayeri Gaudry`e ait bir kaç boynuz ayrıca bir çok Memeli fosil kalıntıları buldu. Bugüne kadar Anadolu`nun muhtelif yerlerinde Gazella deperdita Gervais ve Palaeoreas lindermayeri Gaudry`e ait birçok fosiller ele geçmiş bulunmaktadır. Bu iki türün Çanakkale bölgesinde ilk defa bulunması, bu bölgenin Asya, Avrupa ve Anadolu`nun diğer lokaliteleriyle olan stratigrafik korelasyonun yapılmasında çok önemlidir. Böylece, Asya, Avrupa ve Anadolu`nun diğer bölgeleriyle Gülpınar arasındaki faunasal migrasyon ve bunun geçit bölgeleri hakkında daha çok bilgi sahibi olacağız.

  Bu lokalitede daha önce Choerolophodon, Hipparion, Palaeotragus ve Helladotherium fosilleri ele geçmiştir. Şimdi bunlara Palaeoreas lindermayeri Gaudry ve Gazella deperdita Gervais`de ilâve edilmiştir. Bu son iki tür step faunası gurubuna attir. Bölgenin stratigrafik durumu yeni buluntuların da eskilere ilâvesiyle daha ziyade kesinleşmiştir. Bu bakımdan, bu buluntular Çanakkale için çok önemlidir. Külâhlıayağı lokalitesi, bu buluntularla Ponsiyen`in (Alt Pliosen) orta katını kesin olarak temsil edebilmektedir.

 • Bovidae

 • step faunası gurubu

 • Çanakkale


 • Akartuna, M. (1950) İmroz Adasında Bazı Jeolojik Müşahedeler, T. J. K., Cilt, 2, vol. 2, sayı 2, sa: 81-14.

 • Andere, J. 1926. Neue Cavicornier aus dem Pliocän von Samos, Paleontographica, Bd. 67, 135-175.

 • Arambourg, C. - Piveteau, J. 1929. Les vertebres du Pontien de Salonique, Ann. Pal., Paris, t XVIII, 82 s.

 • Gaudry, A. 1862-67. Animaux fossiles et Géologie de L`Attique, Paris, 476 s.

 • Gaudry, A. 1873. Animaux fossiles du Mont Léberon, Libraire de la Soc. Geol. de France, Paris, 180 s.

 • Gentry, A. W. 1971 The earliest Goats and other Antelopes from the Samos Hipparion fauna, Bull. Br. Mus. nat. Hist (Geol.) London, vol 20, No: 6, 231-296.

 • Gervais, P. 1859 Zoologie et Paléontologie Françaises, Paris, 544 s.

 • Heintz, E. 1969. Le dimorphisme sexuel des appendices frontaux chez Gazella deperdita Gervais (Bovidae, Artiodactyla, Mammalia) et sa signification phylogénique, Mammalia, Paris, Tom. 33, No: 4.

 • Heintz, E. 1971 Présence de Gazella (Bovidae, Artiodactyla, Mammalia) dans les sables Marine Pliocénes de Montpellier, Hérault, France, Bull. Mus. Nat. D`hist. Natur 2e Serie, Tome 42.

 • Heintz, E. 1971 Gazella deperdita (Gervais) 1847) (Bovidae, Artiodactyla, Mammalia) du Pontien du Mont Lubéron Vaucluse, France, Ann. vertébrés, Tom LVII, fars. 2, 209-229.

 • Heintz, E. 1971 A propos de Gazella schreuderae Hooijer 1945 (Bovidae, Artiodactyla, Mammalia) du Pliocéne de Grubbenvorst, Limburg (pays-bas) Koninkl. Nederl. Aka. von Wetenschappen, Amstterdam, Proc. Series B, 74, N: 1, 33-34 s.

 • Hooijer, D. A., 1945 Fossil Gazella (G. schreuderae nov. sp.) from the Netherlands, Leiden, Zool. Mede. 55-64 s.

 • Major, F. J. 1891. Le gisement ossifere de Mitylini, Etude Geol. Paleo. et Botanique, Laussanne, 94 s.

 • Malik, A.- Nafiz, H. 1933 Küçükçekmece fosil fıkralı hayvanlar meonuıa^ı, Darilfünun Geol. Enst., İstanbul, 119 s.

 • Melentis, J. K. 1970 Die Pikermifauna von Halmyropotamus (Euböa-Griechenland), Ann. Geol. des pays Helléniques, premier Serie, Tom. dixneuviene, Athènes, 285-404.

 • Ozansoy, F. 1957 Türkiye tersiyer Memeli faunaları ve stratigrafik revizyonu, M.T.A. dergisi, No: 49, Ankara.

 • Ozansoy, F. 1965. Etude des gisement continentaux et des Mammifères de Cénozonique de Turquie, Mem. Soc. Geol. France, Paris, 92 s.

 • Pavlow, M. 1903 Mammifères Tertiaries de la nouvelle Russie Nouv, Mem. Soc. İmp, Nat. Moscou, vol. 17, part. 3, 72 s.

 • Pilgrim, G. E. - Hopwood, A. T. 1928 Catalogue of the Pontian Bovidae of Europe( Br. Mus. nat. Hist., London, 30 s.

 • Schlosser, M. 1904 Die fossilen Cavicornia von Samos, Berdtrage zur Palaon, und Geol., Bd XVII, 21-118.

 • Şenyürek, M. 1951 Gökdere (Elmadağı) faunasına dair bir not, A, Ü. D. T. C. Fak., yayınları, Cilt IX, sayı 1-2, 63-67.

 • Şenyürek, M. 1952 A Study of the Pontian fauna of Gökdere (Elmadağı), South-East of Ankara, Belleten, Cilt XVI, sayı 64, 449-492.

 • Şenyürek, M. 1953 A note on a new species of Gazella from the Pontian of Küçükyozgat, A.Ü.D.T.C. Fak. dergisi, Cilt XI, sayı 1, 1-16.

 • Şenyürek, M. 1954 Pontien çağda Ankara civarında yaşamış olan bir Ceylan türü, Coğrafya Meslek Haftası, İstanbul, 67-72.

 • Tekkaya, İ. 1969, Konya Kayadibi faunası hakkında rapor, M.T.A. dergisi, Ankara, No: 73, 155-160.

 • Tekkaya, İ. 1970, Orta Sinap`ta bulunan Gazella deperdita Gervais (n. var.)`e ait bir boynuz parçası, M.T.A. dergisi, Ankara, No: 74, 95-97.

 • Tekkaya, İ. Orta Sinap`ta yeni bir Gazella türü, M.T.A. dergisi, Ankara No. 80.

 • Thenius, E. 1949 Über die Saugetierfauna aus dem Unterpliozan von İlhan bei Ankara (Türkei), Ost. Ak. Wiss. Mat. Nat Klas, Wien, Abt. 1, Bd. 158, 1-10.

 • Tekkaya, İ . (1973). Gülpınar`daki Fosil Bovidae Kalıntıları Hakkında Bir Not . Türkiye Jeoloji Bülteni , 16 (2) , 77-88 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/59392/852486

 • Toroslarda Görülen Yeni Bazik İnkluzyonlar (Ofisferitler)
  Nezih Tuzcu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Karaman`ın 45 Km. güney batısında incelenen ofisferitler serpantinleşmiş ultrabaziklerde görülmüşlerdir. Eski diyabaz daykları tektonik eylemlerle parçalanıp özel metasomatik dönüşümlerle kloritteşmişler, bölgesel yapı kazanmışlardır. Çapları 15 cm yi geçmeyen bu bazik inkluzyonlar H2O ve MgO bakımından zengin eriyiklerin etkisiyle iki fazla gerçekleşen dönüşümlerinde:

  1) Plajiyoklaz (An22) pennini

  2) Aktinolit klinoklor`u vermiştir.

  Kloritleşme şiddetli bir ofisferitten diğerine değişmektedir. Bu da, metasomatizmanın yer alması için gerekli ve uygun basınç ve sıcaklık koşullarının, H2O MgO lu eriyiklerin tenör ve hızlarının değişmesine; tektonik hareketlerin şiddetine, mafik ve felsitik imnerallerin oranına, diyabaz parçalarının boylarına ve son olarak ana kayacın doku ve granülometresine bağlıdır.

 • ofisferit

 • diyabaz daykları

 • Kloritleşme

 • Toroslar


 • BASSAGER, J. P., MICHEL, R. et RICHARD., F. 1967. Les rodingites et les ophishérites du massif ultrabasique de la province de Muğla (Taurus occidental, Turquie). Comparaison avec des analyses chimiques récentes de rodingites des Alpes. Trav. Lab. Géol. Grenoble, 43.

 • BERTRAND, J., 1968. Microanalyses par sonde électronique sur quelques ophisphérites de la région des Gets, Haute-Savoie). C. R. SPHN, n.s. 3, 101-111.

 • BERTRAND, J.,1971 Etude pétrographgique des ophiolites et des des granites du flysch des Gets (Haute-Savoie) Arch. Sc. 23, 279-542.

 • GALLİ; M., 1964. Etude petrographigique sulla formazione ofiolitica dell`Appenino ligure. Period. Mineral. 33.

 • JAFFE, F., 1955. Les ophiolites et les roches connexes de la région du col des Gets. Bull. suisse. Mineral. Pétrogr. 35, 1-147.

 • TUZCU, N., 1972, Etude minéralogique et pétrographique de la région de Başkışla dans le Taurus occidental (Karaman-vilâyet de Konya, Turquie). Mém. Dépt. Minéralogie. Univ. de Geneve. No. 1.

 • VAUGNAT, M., 1952. Sur une structure nouvelle observée dans les roches vertes du Mont-Genèvre (Hautes-Alpes). Arch. Sc. Geneve. 5/3.

 • VAUGNAT, M., 1953. Sur un phénomène de métasomatisme dans les roches vertes du Mont-Genèvre. (Hautes-Alpes). Bull. Soc. Franc. Minéral. Cristallogr. 76, 438-450.

 • VAUGNAT, M., et JAFFE, F., 1954. Sur les ophisphérites de la région des Gets. Arch. Sc. Genève. 7/1, 5-14.

 • VAUGNAT, M., et PUSZTASZERI L., 1964. Ophisphérîtes et rodingites dans diverses serpentinites des Alpes. Bull. suisse Minéral. Pétr., 44, 12- 15.

 • VAUGNAT, M., et PUSZTASZERI L., 1967, Quelques reflections sur les ophisphérites et les rodingites. Rend. Soc. Ital. Mineral. Petr. 24.

 • Tuzcu, N . (1973). Toroslarda Görülen Yeni Bazik İnkluzyonlar (Ofisferitler) . Türkiye Jeoloji Bülteni , 16 (2) , 89-106 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/59392/852491

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle