Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1953 OCAK Cilt 4 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Bartın-Kurucaşile bölgesinde senonien`e ait efüzif marn-tüfit fasiesi hakkında
W. Th. Fratschner G. Van Der Kaaden
PDF Olarak Görüntüle
Zonguldak bölgesinde tesbit olunan Seladonit hakkında
O. Bayramgil Th. Hügi W. Nowacki
PDF Olarak Görüntüle
Cenup-doğu Türkiyede tersiyer-kretase hududu
A. Ten Dam
PDF Olarak Görüntüle
Türkiye kurulacak bir Hidrojeoloji Enstitüsü hakkında rapor
Hamit Nafiz Pamir
PDF Olarak Görüntüle
Kocanaz deresi güneyinde kalk-alkali-siyenit ailesine mensup lamprofir zuhurları hakkında not
W. Th. Fratschner G. Van Der Kaaden
PDF Olarak Görüntüle
Türkiyede İki yeni lockhartia eepesi
A. Ten Dam
PDF Olarak Görüntüle
Sultan dağları eteklerinde omurgalılar ihtiva eden neojen tabakaları
İsmail Yalçinlar
PDF Olarak Görüntüle
Petrol aramalarında stratigrafinin önemi
Cevat E. Taşman
PDF Olarak Görüntüle
Maden mineralleri ve yapıları
O. Bayramgil
PDF Olarak Görüntüle
Trepca maden yatağı ve civarı
A. Helke
PDF Olarak Görüntüle
Üyeler Listesi
PDF Olarak Görüntüle
SAYI TAM DOSYASI
PDF Olarak Görüntüle