Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

2018 OCAK Cilt 61 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Orta-Geç Pleyistosen Yaşlı Gürlek-Kocabaş (Denizli) ve Örtülü (Afyon) Travertenlerinin Sedimantolojik Özellikleri ve Paleoortamsal Gelişimine ait ilk bulgular (GB-Türkiye)
Ezher Tagliasacchi
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Bu çalışma, benzer depolanma sistemi içerisinde çökelmiş olan Gürlek-Kocabaş (Denizli) ile Örtülü (Afyon) travertenlerinin sedimantolojik özellikleri ile bu karasal karbonatların çökelme koşullarının ve döneminin karşılaştırmalı olarak incelenmesi sonucu elde edilen ilk bulguları içermektedir. İnceleme alanları, GB-Türkiye`de kineotektonik dönemde genişleme tektoniğine bağlı olarak açılmaya başlamış birbirlerine komşu, KB-GD uzanımlı Denizli Grabeni (Gürlek-Kocabaş) ile KD-GB uzanımlı Acıgöl Grabeni (Örtülü) içinde yer almaktadır. Gürlek-Kocabaş travertenlerinin bataklık-havuz ve havuz düzlüğü fasiyeslerinin gözlendiği, sığ-havuz gibi çöküntüde polanma sistemi içinde çökelmiş olduğu, Örtülü travertenlerinin ise, yer yer ortam enerjisinin daha yüksek olduğu yamaç depolanma sisteminde ve aynı zamanda sığ, otsul, enerjisi daha düşük sığ-havuz depolanma sisteminde çökelmiş olabileceği yapılan bu çalışmada belirlenmiştir. Gürlek-Kocabaş travertenlerinin yanal devamlılığı yüzlerce metre sürerken, Örtülü travertenleri, birkaç yüz metre devam etmekte ve daha sonra Acıgöl Graben`ine doğru akarsu tufalarına geçiş göstermektedir. Paleosol seviyeleri, iki traverten çökelinde de belirgin olarak gözlenmektedir. Elde edilen ilk polen verilerine göre, genellikle otsul ve açık tohumlu bitkilere ait polenlerin varlığı (Pinaceae, Cedrus,Artemisia, Quercus) bölgede iklimsel salınımlar açısından da önemli veriler içermektedir. İncelenen örneklerde Artemisia formunun varlığı, bu karasal karbonatların çökeliminde, serin ve kurak iklim koşullarını işaret etmektedir. U/Th radyometrik yaş tayinlerine göre, iki traverten çökeli Orta-Geç Pleyistosen döneminde çökelmiş ancak Gürlek Kocabaş travertenleri, çökelimine 85 bin yıl`a kadar devam etmiş olmasına rağmen, Örtülü travertenlerinin çökelimi yaklaşık 308 bin yıl önce tamamen sonlanmış olduğu bu çalışmada belirlenmiştir.

 • Depolanma ortamları

 • GB-Türkiye

 • litofasiyes

 • Orta-Geç Pleyistosen

 • palinoloji

 • traverten


 • Alçiçek, H., Varol, B. ve Özkul, M., 2007. Sedimentary facies, depositional environments and palaeogeographic evolution of the Neogene Denizli Basin of SW Anatolia, Turkey. Sedimentary Geology 202, 596–637.

 • Altunel, E. ve Hancock, P.L., 1993a. Morphology and structural setting of Quaternary Travertines at Pamukkale, Turkey. Geological Journal, 28, 335 – 346.

 • Altunel, E. ve Hancock, P.L., 1993b. Active fissuring faulting in Quaternary travertines at Pamukkale, Western Turkey: In: Neotectonics and Active Faulting (edited by Stevvart, l. S., Vita.Finzi, c. & Ovven, L. A.) Zeitschrift Geomorphologie Supplementary Volume, 94, 285-302.

 • Altunel, E., 1996. Pamukkale travertenlerinin morfolojik özellikleri, yaşları ve neotektonik önemleri, MTA Dergisi, 118, 47-64.

 • Altunel, E. ve Karabacak, V., 2005. Determination of horizontal extension from fissure ridge travertines: a case study from the Denizli Basin, southwestern Turkey. Geodinamica Acta 18, 333–342.

 • Andrews, J.E., Riding, R. ve Dennis, P.F., 1997. The stable isotope record of environmental and climatic signals in modern terrestrial microbial carbonates from Europe. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 129, 171-189

 • Andrews, J.E., Pedley, H.M. ve Dennis, P.F., 2000. Palaeoenvironmental records in Holocene Spanish tufas: a stable isotope approach in search of reliable climatic archives. Sedimentology, 47, 961–978.

 • Bozkurt, E. ve Oberhansli, R., 2001. Menderes Massif(western Turkey): structural, metamorphic and magmatic evolution-a synthesis. International Journal of Earth Sciences, 89, 679-708.

 • Brogi, A. ve Capezzuoli, E., 2009. Travetine deposition and faluting: the fault-related travertine fissureridge at Terme S. Giovanni, Rapolano Terme (Italy). International Journal of Earth Science Geology Rundsch 98, 931-947.

 • Brogi, A., Capezzuoli, E., Aqué, R., Branca, M. ve Voltaggio, M., 2010. Studying travertine for neotectonics investigations: Middle-Late Pleistocene syntectonic travertine deposition at Serre di Rapolano (northern Appennines, Italy). International Journal of Earth Sciences, 99, 1383- 1398.

 • Chafetz, H.S. ve Folk, R.L., 1984. Travertines: Depositional morphology and the bacterially constructed constituents. Journal Sedimentary Petrology, 54 (1), 289 – 316.

 • Craig, H., 1963. The isotope geochemistry of water and carbon in geothermal areas. Nuclear Geology on Gethermal Areas. Spoleto.(E. Tongiorni, Ed.) Consiglio Nazionale delle Ricerche, Laboratorio di Geologic Nucleare, Pisa, 17-53.

 • Çakır, Z. 1999. Along-strike discontinuty of active normal faults and its influence on Quaternarytravertine deposition: Examples from western Turkey. Turkish Journal of Earth Science, 8, 67-80.

 • De Filippis, L., Faccenna, C., Billi, A., Anzalone, E., Brilli, M., Özkul, M., Soligo, M., Tuccimei, P. ve Villa, M., 2012. Growth of fissure ridge travertines from geothermal springs of Denizli Basin, western Turkey. Bulletin of the Geological Society of America 124, 1629–1645.

 • Dilsiz, C., 2006. Conceptual hydrodynamic model of the Pamukkale hydrothermal field, southwestern Turkey, based on hydrochemical and isotopic data. Hydrogeology Journal 14, 562–572.

 • Erdoğan,B. ve Güngör, T. 2004. The problem of the corecover boundary of the menderes massif and an emplacement mechanism for regionally extensive gneissic granites, western Anatolia (Turkey). Turkish Journal of Earth Sciences 13, 15-36.

 • Ford, T.D. ve Pedley, H.M., 1996. A review of tufa and travertine deposits of the world, Earth Science Review, 41, 117-175.

 • Gandin, A. ve Capezzuoli, E., 2014. Travertine: Distinctive depositional fabrics of carbonates from thermal spring systems, Sedimentology, 61, 264-290.

 • Garnett, E.A., Andrews, J.E., Preece, R.C. ve Dennis, P.F., 2004. Climatic change recorded by stable isotopes and trace elements in a British Holocene tufa. Journal of Quaternary Science, 19, 251-262.

 • Göktaş, F., Çakmakoğlu, A., Tari, E., Sütçü, Y. F. ve Sarikaya, H., 1989. Çivril –Çardak Arasının Jeolojisi (Geology of Çivril-Çardak Region]. MTA Raporu, 8701, 107s (yayınlanmamış)..

 • Guo, L. ve Riding, R., 1998. Hot-spring travertine facies and sequences, Late Pleistocene Rapolano Terme, Italy, Sedimentology, 45, 163-180.

 • Guo, X. ve Chafetz, H.S., 2014. Trends in δ18O and δ13C values in lacustrine tufa mounds: Palaeohydrology of Searles Lake, California. Sedimentology, 61, 221-237.

 • Hancock, P.L., Chalmers, R. M.L., Altunel E. ve Çakir, Z., 1999. Travitonics: using travertines in active fault studies. Journal of Structural Geology, 21, 903-916.

 • Helvacı C., Alçiçek, M.C., Gündoğan, İ. ve Gemici, Ü., 2013. Tectonosedimentary Development and Palaeoenvironmental Changes in the Acıgöl Shallow-Perennial Playa-Lake Basin, SW Anatolia,Turkey. Turkish Journal of Earth Science, 22, 173-190.

 • İslamoğlu, Y. ve Hakyemez, A., 2010. Oligocene History of the Çardak-Dazkırı Sub-basin (Denizli, SW Turkey): Integrated Molluscan and Planktonic Foraminiferal Biostratigraphy. Turkish Journal of Earth Science, 19, 473-496.

 • Kaymakcı, N., 2006. Kinematic development and paleostress analysis of the Denizli Basin (Western Turkey): Implications of spatial variation of relative paleostress magnitudes and orientations. Journal of Asian Earth Sciences, 27, 207– 222.10.1016/j.jseaes.2005.03.003.

 • Koçyiğit, A., 2005. Denizli-graben horst system: basin fill, structure, deformational mode, throw amount and episodic evolutionary history, SW Turkey, Geodinamica Acta, 18 (3-4), 167-208.

 • Konak, N. ve Şenel, M., 2002. Türkiye jeoloji haritası, Denizli paftası 1: 500 000. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara.

 • Koşun, E., Sarıgül, A. ve Varol, B., 2005. Antalya Tufalarının Litofasiyes Özellikleri. MTA Dergisi, 130, 57-70.

 • Lojen, S., Dolenec, T., Vokal, B., Cukrov, N., Mihelčić, G. ve Papesch, W., 2004. C and O stable isotope variability in recent freshwater carbonates (River Krka, Croatia). Sedimentology, 51, 361-375.

 • Miall, A.D., 1977. A review of the braided river depositional environment: Earth Science Review,13, 1-62.

 • Minissale, A., Kerrick, D. M., Magro, G., Murrell, M. T., Paladini, M., Rihs, S., Sturchio, N. C., Tassi, F. ve Vaselli, O., 2002. Geochemistry of Quaternary travertines in the region north of Rome (Italy): structural, hydrologic and paleoclimatic implications. Earth and Planetary Science Letters, 203, (2), 709-728.

 • Mutlu, H., Kadir, S. ve Akbulut, A.,1999. Mineralogy and water chemistry of the Lake Acıgöl (Denizli), Turkey. Carbonates and Evaporites 14, 91–99.

 • Özkul, M. Varol, B. ve Alçiçek, M.C., 2002. Depositional environments and Petrography of Denizli Travertines. Bulletin of the Mineral Research and Exploration, 125, 13-29.

 • Özkul, M., Kele, S., Gökgöz, A., Shen, C.C., Jones, B., Baykara, M.O., Fórizs, I., Németh, T., Chang, Y.W. ve Alçiçek, M.C., 2013. Comparison of the Quaternary travertine sites in the Denizli extensional basin based on their depositional and geochemical data. Sedimentary Geology, 294, 179-204.

 • Özkul, M., Gökgöz, A., Kele, S., Baykara, M.O., Shen, C.C., Chang, Y.W., Kaya, A., Hançer, M., Aratman, C., Akın, T. ve Örü, Z., 2014. Sedimentological and Geochemical characteristics of a fluvial travertine: A case from the eastern Mediterreanean region. Sedimentology, 61, 291-318.

 • Pedley, H.M., 2009. Tufas and travertines of the Mediterranean region: a testing ground for freshwater carbonate concepts and developments. Sedimentology, 56, 221–246.

 • Pentecost, A., 1993. British travertines: a review, Proceeding of the Geologists’ Association, 104, 23-39.

 • Pentecost, A., 1995. Quaternary travertine deposits of Europe and Asia Minor. Quaternary Science Review, 14, 1005-1028.

 • Pentecost, A., Bayarı, S. ve Yeşertener, C., 1997. Phototropic microorganisms of the Pamukkale travertine, Turkey; their distribution and influence on travertine deposition. Geomicobiology Journal, 14, 264-283.

 • Pentecost, A., 2005. Travertine. Springer, Berlin, 445.

 • Sözbilir, H., 1997. Stratigraphy and Sedimentation of the Tertiary Sequences in the Northeastern Denizli Province (Southwest Turkey). (Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (yayınlanmamış).

 • Sözbilir H., 2002. Revised stratigraphy and facies analysis of the Palaeocene–Eocene supraallochthonous sediments and their tectonic significance (Denizli, SW Turkey). Turkish Journal of Earth Sciences 11, 1–27.

 • Sözbilir, H., 2005. Oligo-Miocene extension in the Lycian orogen: evidence from the Lycian molasse basin, SW Turkey. Geodinamica Acta, 18 (3-4), 255-282.

 • Sun, R. S., 1990. Denizli-Uşak Arasının Jeolojisi ve Linyit Olanakları. İzmir, MTA Raporu, No 9985.

 • Şenel, M., 1997. Denizli-J9 Quadrangle, 1:100.000 ölçekli Jeoloji haritası ve açıklamaları. MTA Yayınları, Ankara (yayınlanmamış)

 • Şimşek, Ş., Günay, G., Elhatip, H., Ekmekci, M., 2000. Environmental protection of geothermal waters and travertines at Pamukkale, Turkey. Geothermics 29, 557–572.

 • Toker, E., 2009. Acıgöl-Çardak (Denizli) Grabeninin kuzeyindeki Tersiyer Çökellerinin TektonoSedimanter Gelişiminin İncelenmesi. (Doktora tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi, 242 (yayınlanmamış).

 • Toker, E., Akkiraz, M.S., Yağmurlu, F., Akgün, F. ve Örçen, S., 2012. Sedimentary Properties of the Middle-Late Eocene Formations outcroping in Çardak, Burdur and İncesu, SW Turkey. Turkish Journal of Earth Science, 20, 335-374.

 • Toker, E., Kayseri-Özer, M.S., Özkul, M. ve Kele, S., 2015. Depositional system and palaeoclimatic interpretations of Middle to Late Pleistocene travertines: Kocabaş, Denizli, SW Turkey. Sedimentology, 62 (5), 1360-1383.

 • Toker, E., 2016. The Quaternary Travertınes in the Örtülü Area, SW- Turkey: Facies And Depositional Environment. 32. IAS Meeting of Sedimentology, 23-25 Mayıs, Marakeş, Fas

 • Toker, E., 2017. Quaternary fluvials tufas of Sarıkavak area, southwestern Turkey: Facies and depositional systems. Quaternary International, Non-marine Carbonates, Special Issue, 437, 37-50.

 • Uysal, I.T., Feng, Y., Zhao, J., Altunel E., Weatherley D., Karabacak, V., Cengiz, O., Golding S.D., Lawrence M.G. ve Collerson K.D., 2007. U-series dating and geochemical tracing of late Quaternary travertine in co-seismic fissures. Earth and Planetary Science Letters, 257, 450–462.

 • Uysal, I.T., Feng, Y., Zhao, J., Işık, V., Nuriel, P. ve Golding, S.D., 2009. Hydrothermal CO2 degassing in seismically active zones during the late Quaternary. Chemical Geology, 265, 442-454.

 • Van Noten, K., Claes, H., Soete, J., Foubert, A., Özkul, M. ve Swennen, R., 2013. Fracture networks and strike-slip deformation along reactivated normal faults in Quaternary travertine deposits, Denizli Basin, western Turkey. Tectonophysics 588, 154– 170.

 • Vermoere, M., Degryse, P., Vanhecke, L., Muchez, Ph., Paulissen, E., Smets, E. ve Waelkens, M., 1999. Pollen analysis of two travertine sections during the early Holocene in Baskoy (southwestern Turkey): implications for environmental conditions during the early Holocene. Review of Paleobotany and Palynology, 105, (1-2), 93-110.

 • Westaway, R., Guillou, H., Yurtmen, S., Demir, T., Scaillet, S. ve Rowbotham, G., 2005. Constraints on the timing and regional conditions at the start of the present phase of crustal extension in western Turkey, from observations in and around the Denizli region. Geodinamica Acta 18, 209–238.

 • Yılmaz, Y., Genç, Ş.C., Gürer, F., Bozcu, M., Yılmaz, K., Karacık, Z., Altunkaynak, Ş. ve Elmas, A., 2000. When did the western Anatolian grabens bagin to develop? Tectonic and magmatism in Turkey and their surrounding area. Geological Society in London, 173, 353-384.

 • Zanchi, A., Kissel, C. ve Tapırdamaz, C., 1990. Deformazione Continentale NeogenicoQuaternaria in Anatolia Occidentale:Nuovi DAti Strutturali. Mem. Society of Geology Italy, 45, 481-488.

 • Toker Tagliasacchi, E. (2018). Orta-Geç Pleyistosen Yaşlı Gürlek-Kocabaş (Denizli) ve Örtülü (Afyon) Travertenlerinin Sedimantolojik Özellikleri ve Paleoortamsal Gelişimine ait ilk bulgular (GB-Türkiye).TJB, 61(1), 1-22. DOI: 10.25288/tjb.358160

 • Kapadokya Bölgesi (Nevşehir, Orta Anadolu) Kalk-alkalen ve Alkalen Plütonik/Subvolkanik Kayaçların Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri
  Ayşe Orhan Mehmet Demirbilek
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Kapadokya Bölgesinde, Nevşehir`in kuzeyinde yüzeyleyen Bayramhacı, İdişdağı, Göynük, Karadağ, Yeşilöz, Akçataş plütonik ve/veya subvolkanik kayaçları ve güneyinde yüzeyleyen Acıgöl Plütonik kayaçları Orta Anadolu Granitoyidleri içerisinde yer alır. Nevşehir`in güneyinde yüzeyleyen Acıgöl plütonu monzogranit bileşimine sahip olup az oranda mafik mikrogranüler anklav (MME) ve iri-K.feldispat megakristalleri içermektedir. Kuzeyde yüzeyleyen magmatik kayaçlar ise monzogranit - kuvars monzonit / monzodiyorit - monzonit - fonolitik tefrit /tefritik fonolit arasında değişen farklı bileşimli kayaçlardan oluşmaktadır. Kuvars monzonit / monzodiyorit bileşimli kayaçlar sık sık MME ve iri-K.feldispat megakristalleri içermektedir. Monzonit bileşimli kayaçlar ise iri-K.feldispatveya lösit içeren porfirik dokulu subvolkanik kayaçlar ile dokanak halindedir. Bölgedeki monzogranitik kayaçlar subalkalen, yüksek-K ve kalk-alkalen karakterli ve I-tipi löko-granit özelliğindedir. Kuvars monzonit, monzonit / monzodiyorit bileşimli kayaçlar subalkalen, yüksek-K ile kalk-alkalen ile şoşonitik arasında değişen ve I-tipi magma karakteri sunmaktadır. Monzonit ve fonolitik tefrit / tefritik fonolit bileşimli kayaçlar ise alkalen ve şoşonitik karakteri ile A-tipi magma karakteri sunmaktadır. Farklı bileşime sahip magmatik kayaçların iz element bollukları da farklılık sunar. Hafif nadir toprak element (HNTE) zenginleşme oranları monzogranit ((La/Yb)n = 4.58-12.11) bileşimli kayaçlardan kuvars monzonit / monzodiyorit ((La/Yb)n = 12.06-33.78) ve monzonit ve fonolitik tefrit / tefritik fonolit bileşimli ((La/Yb)n = 23.29-82.17) kayaçlara doğru artma eğilimindedir. Okyanus sırtı granitlere göre normalize edilmiş element diyagramlarında, bütün magmatik kayaçlar büyük iyon çaplı litofil elementlerce (LILE: K, Rb, Ba) kalıcılığı yüksek elementlere göre (HFSE: Ta, Nb, Hf, Zr, Y) zenginleşme eğilimi ile magmanın yitim zonu ve/veya çarpışma ile ilişkili tektonik yerleşimden türediğine işaret eder. Alkalen magmatik kayaçlar kalk-alkali magmatik kayaçlara göre belirgin LIL (K, Rb, Ba, Th) ve HFS (Ta, Nb, Ce ve Zr) zenginleşmiş yönelim sunar. Kapadokya Bölgesindeki petrografik ve tüm kayaç jeokimya sonuçları bütün magmatik kayaçların yitim magmatizması ile geliştiğine ve A-tipi plütona doğru alt kıta kabuğu ve litosferik manto katkısının arttığına işaret etmektedir.

 • Kapadokya plütonik kayaçları

 • Orta Anadolu

 • jeokimya

 • petrografi


 • Akıman, O., Erler, A., Göncüoğlu, M.C., Güleç, N., Geven, A., Türeli, T.K., Kadıoğlu, Y.K., 1993. Geochemical characteristics of granitoids along the western margin of the Central Anatolian Crystalline Complex and their tectonic implications. Geological Journal, 28, 371-382.

 • Atabey, E., Tarhan, N., Yusufoğlu, H., Canpolat, M., 1988. Hacıbektaş, Gülşehir, Kalaba (Nevşehir)- Himetdede (Kayseri) Arasının Jeolojisi. MTA Derleme Rapor No: 8523 (yayınlanmamış).

 • Atabey, E., 1989. 1:100 000 ölçekli Açınsama Nitelikli Türkiye Jeoloji Haritaları Serisi Kayseri-H19 paftası. MTA Genel Müdürlüğü (yayınlanmamış).

 • Aydar, E., Schmitt, A.K., Çubukçu, H.E., Akın, L., Ersoy, O., Sen, E., Duncan, R.A., Atici, G., 2012. Correlation of Ignimbrites in the Central Anatolia Volcanic Province Using Zirkon and Plagioclase Ages and Zircon Composition. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 213- 214, 83-97.

 • Aydın N.S., 1984. Orta Anadolu Masifinin Gümüşkent B. (Nevşehir) Dolayında Jeolojik-Petrografik İncelemeler. Doktora Tezi, 400 s., Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Bölümü (yayınlanmamış).

 • Aydın, N.S., 1991. Orta Anadolu Masifi Akçataş Granitinin (Nevşehir) Petrografik Özellikleri. MTA Dergisi, 112, 117-133.

 • Aydın, N.S., Göncüoğlu, M.C., Erler, A., 1998. Latest Cretaceous Magmatism in the Central Anatolian Crystalline Complex: Review of Field, Petrographic and Geochemical Features. Turkish Journal of Earth Science, 7, 259-268.

 • Aydın, N.S., Malpas, J., Göncüoğlu, M.C., Erler, A., 2001. A Review of the Nature of Magmatism in Central Anatolia during the Mesozoic PostCollisional Period. International Geology Review, 43, 695-710.

 • Barbarin, B. 1990. Granitoids: main petrogenetic classifications in relation to origin and tectonic setting. Geological Journal, 25, 227-238.

 • Barbarin, B., 1999. A reviev of the relationships between granitoid types, their origins and their geodynamic environments, Lithos, 46, 605-626.

 • Becker, H., 1956. Gülşehir ile Hacıbektaş Arasındaki Bölgenin Kayseri’nin Batısı Jeolojisi. MTA Derleme Rapor No: 2578 (yayınlanmamış).

 • Bonin, B., 1990. From orogenic to anoregenic settings: evolution of granitoid suites after a major orogenis. Geological Journal, 25, 261-270.

 • Boztuğ, D., 1998. Post-Collisional Central Anatolian Alkaline Plutonism, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 7, 145-165.

 • Chappell, B.W., White, A.J.R., 1974. Two contrasting granite types. Pacific Geology, 8, 173-174.

 • Chappell, B.W., White, A.J.R., 2001. Two contrasting granite types: 25 years later. Australian Journal of Earth Sciences, 48, 489-499.

 • Condie, K.C., 1989. Plate tectonics and crustal evolution, third ed.: New York, NY, Pergman Press.

 • Dönmez, M., Akçay, A.E., Türkecan, A., 2005. 1:100 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları Kayseri-K34 paftası. MTA Genel Müdürlüğü (yayınlanmamış).

 • Ekici, T., 1997. Yozgat Batoliti Yozgat Güneyi Kesiminin Petrolojisi. Yüksek Lisans Tezi, 75 s., C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (yayınlanmamış).

 • Ekici, T., Boztuğ, D., 1997. Anatolid-Pontid Çarpışma Sisteminin Pasif Kenarında Yeralan Yozgat Batolitinde Syn-COLG ve Post-COLG Granitoyid Birlikteliği. Yerbilimleri, 30, 519-538.

 • Erler, A., Kuşcu, İ., Dirik, K., Ulu, Y. ve Yavuz, N., 1996. Orta Anadolu Kristalen Karmaşığı’nın Metalojenisi. ODTÜ Araştırma Fonu Proje No: 94-03-09-02, Ankara.

 • Göncüoğlu, M.C., Erler, A., Toprak, G.M.V., Olgun, E., Kuşçu, İ., 1991. Orta Anadolu Masifinin Batı Bölümünün Jeolojisi, Bölüm 1: Güney kesim. TPAO Rapor No: 2909 (yayımlanmamış).

 • Hibbard, MJ., 1991. Textural anatomy of twelve magma-mixing granitoid systems. In: Didider, J., Barbarin B. (Eds.) Enclaves and Granite Petrology. Elsevier, Amsterdam, pp. 431-444.

 • Irvine, T.N., Baragar, W.R.A., 1971. A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks. Canadian Journal of Earth Sciences, 8: 523- 548.

 • İlbeyli, N., Pearce, J.A., Thirlwall, M.F., Mitchell, J.G., 2004. Petrogenesis of collision-related plutonic in Central Anatolia, Turkey. Lithos, 72, 163-182.

 • Kadıoğlu, Y.K., Dilek, Y., Foland, K.A. 2006. Slab break-off and syncollisional origin of the Late Cretaceous magmatism in the Central Anatolian crystalline complex, Turkey. Geological Society of America Special Paper, 409, 38 1-415.

 • Köksal, S., 1996. İdiş Dağı - Avanos Yöresi’nin Jeolojik ve Petrolojik Özellikleri (Nevşehir - Orta Anadolu). Yüksek Lisans Tezi, 141 s., Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (yayınlanmamış).

 • Köksal, S., Göncüoğlu, M.C., 2008. Sr and Nd Isotopic Characteristics of some S-, I and A-type granitoids from Central Anatolia. Turkish Journal of Earth Sciences, 17, 11-127.

 • Köksal, S., Göncüoğlu, M.C., Floyd, P.A., 2001. Extrusive members of postcollisional A-Type magmatism in Central Anatolia: Karahıdır volcanics, İdişdağı-Avanos area, Turkey. International Geology Review, 43, 683-694.

 • Maniar, P.D., Piccoli, P.M., 1989. Tectonic discrimination of granitoids. Geological Society of America Bulletin 101, 635-643.

 • MTA, 2001. 1:25.000 ölçekli Jeoloji Haritaları.

 • MTA, 2005. 1:100.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları, Kayseri-K34 paftası.

 • Nakamura, N., 1974. Determination of REE, Ba, Mg, Na and K in carbonaceous and ordinary chondrites. Geochimica et Cosmochimica Acta 38, 757-775.

 • Orhan, A., Demirbilek, M., 2014. Kapadokya Bölgesi (Nevşehir) Plütonik Kayaçların Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2012/3, 71 s. (yayınlanmamış).

 • Pearce, J.A., Harris, N.B.W., Tindle, A.G. 1984. Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. J. Petrol., 25: 956- 983.

 • Pertermann, M., Hirschmann, M.M., Hametner, K., Günther, D., Schmidt, M.W., 2004. Experimental determination of trace element partitioning between garnet and silica-rich liquid during anhydrous partial melting of MORB-like eclogite. Geochemistry Geophysics Geosystem An Electronic Journal of Earth Sciences, 5, 1-23.

 • Reichardt, H., Weinberg, R.F., 2012. Hornblende Chemistry in Meta- and Diatexites and its Retention in the Source of Leucogranites: an Example from the Karakoram Shear Zone, NW India. Journal of Petrology, 0, 1-32.

 • Rickwood, P.C., 1989, Boundary lines within petrologic diagrams which use oxides of major and minor elements: Lithos, v. 22, p. 247–263.

 • Seymen, İ., 1981. Kaman (Kırşehir) Dolayında Kırşehir Masifinin Stratigrafisi ve Metamorfizması. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 24/2, 101-108.

 • Streckeisen, A., 1976. To each plutonic rock its proper name. Earth Science Reviews 12 (1), 1-33.

 • Sun, S.S., McDonough, W.F., 1989. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes. In: Saunders, A.D., Norry, M.J. (Eds.)., Magmatism in ocean basins. Geol. Soc. Lond. Spec. Publ., 42: 313-345.

 • Tatar, S., Boztuğ, S., 2005. The syn-collisional Danacıobası biotite leucogranite derived from the crustal thickening in central Anatolia (Kırıkkale), Turkey. Geological Journal 40, 571-591.

 • Yılmaz, S., Boztuğ, D., 1994. Granitoyid Petrojenezinde Magma Mingling/Mixing Kavramı. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 44-45, 1-20.

 • Orhan, A , Demirbilek, M . (2018). Kapadokya Bölgesi (Nevşehir, Orta Anadolu) Kalk-alkalen ve Alkalen Plütonik/ Subvolkanik Kayaçların Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri . Türkiye Jeoloji Bülteni , 61 (1) , 23-50 . DOI: 10.25288/tjb.358171

 • Jeolojik, Arkeolojik ve Arkeosismolojik Veriler Işığında Myra Antik Kenti’nde Tarihsel Depremlere Ait Deformasyon Verileri, GB Anadolu
  Mustafa Softa Mehmet Turan Hasan Sözbilir
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Batı ve Güneybatı Anadolu`daki eski uygarlıklara ait antik yerleşimlerin birçoğu diri fay zonları üzerinde ve yakın çevresinde kurulmuştur. Güneybatı Anadolu`da, Fethiye-Burdur Fay Zonu ve Pliny-Strabo hendekleri arasındaki bölgede yer alan Myra Antik Kenti de, KD-GB uzanımlı aktif normal fayların üzerinde bulunur. Arkeolojik verilere göre Myra Antik Kenti ve çevresindeki yerleşim alanları tarihsel dönem depremlerinden yoğun olarak etkilenmişlerdir. Antik kentte ve çalışma alanında yapılan detaylı inceleme sonucunda; (i) Tarihsel dönem depremlerinin Myra Antik Kenti`nin neredeyse tamamında izler bıraktığı ve bu izlerin de Holosen zaman dilimi içerisinde gerçekleşmiş M.S. 141, M.S. 240 ve M.S. 344 depremlerinin göstergesi olabileceği (ii) bu depremlerin oluşturduğu deformasyon zonu içindeki antik kentin tiyatro ve liman bölümünde sistematik olarak belirli bir yöne doğru devrilen sütunlar, yıkılmış kolonlar, dönmüş ve eğimlenmiş bloklar şeklinde hasarlar geliştiği (iii) KD-GB uzanımlı bu deformasyon zonunun Kale ve Kekova Faylarının genel gidişi ile uyumlu ve oluşumunun KB-GD yönelimli genişleme ile ilişkili olduğu saptanmıştır. 

 • Arkeosismoloji

 • Demre

 • Kale Fayı

 • Myra Antik Kenti

 • Tarihsel Deprem


 • Akyüz, S. and Altunel, E., 2001. Geological and archaeological evidence for post-Roman earthquake surface faulting at Cibyra, SW Turkey, Geodinamica Acta. 14(3), 95–101.

 • Altunel, E., 1998. Evidence for damaging historical earthquakes at Priene, Western Turkey, Turkish J. Earth Sci., 7(1), 25–35.

 • Altunel, E., Akyüz, S., Meghraoui, M., Kıyak, N.G., Karabacak, V., Yönlü, Y., Yalçıner, C. Ç., 2009. Büyük Menderes Fay Zonunun Arkeosismolojisi ve Paleosismolojisi, TÜBİTAK Projesi Sonuç Raporu, 208 syf. Proje No: 105Y348.

 • Altınok, Y., Alpar, B., Özer, N. and Aykurt, H., 2011. Revision of the tsunami catalogue affecting Turkish coasts and surrounding regions, Natural Hazards and Earth System Sciences 11(2), 273– 291.

 • Ambraseys, N. N., Finkel, C. F., 1995. The seismicity of Turkey and adjacent areas. A historical review, 1500–1800, Eren Press, Istanbul, Turkiye.

 • Arca, E.N.A., 2002. Lykia’li bir Eurgetes: Opramoas, Sahin, S-Adak, M.(Eds), Likya İncelemeleri 1, 79-90.

 • Ayhan, E., Aslan, E., Sancaklı, N., Uçer, S. B., 1983. Türkiye ve Dolayları Deprem Kataloğu 1881- 1980, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Türkiye.

 • Babelon. E., 1907. Traite des monnaies grecques et romaines, Membre de l’Institut de France, Paris.

 • Barka, A., Reilinger, R., 1997. Active tectonics of the Eastern Mediterranean region: Deduced from GPS, neotectonic and seismicity data, Annals of Geophysics 40(3), 587–610.

 • Bayburtluoğlu, C., 2003. Yüksek Kayalığın Yanındaki Yer Arycanda, Homer Kitabevi, İstanbul, Turkiye.

 • Bayburtluoğlu C., 2004. Lykia, Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, Antalya.

 • Bean. G.E., 1978. Lycian Turkey: An archaeological guide, Benn and Norton Publications, London, UK.

 • Borchhardt, J., 1975. Myra: Eine lykische Metropole in antiker und byzantinischer Zeit, IstForsch, 30, 81-86.

 • Bottari, C., Stiros, S.C., Teramo, A., 2009. Archaeological evidence for destructive earthquake in Sicily between 400 B.C. and A.D. 600, Geoarchaeology, 24(2), 147-175 pp.

 • Bozcu, M., Yağmurlu, F. and Şentürk, M., 2007. Some Neotectonic and Paleoseismological features of the Fethiye-Burdur Fault zone, SW Anatolia, Geological Engineering. 31(1), 25-48.

 • Coulton, J.J., 1978. Opramoas and Anonymous Benefactor, The Journal of Hellenic Studies, 107, 171-178.

 • Çevik, N., 2010a. The Sunken Metropolis of St Nicolas,” Current World Archaeology 41(1), 18- 25.

 • Çevik, N., 2010b. The First Season of Excavations in Myra and Andriake, ANMED, 8, 55-60.

 • Çevik, N., 2011. Kişisel Görüşme. Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye

 • Çevik, N., Bulut, S., 2010. İkinci Kazı Sezonunda Myra Ve Limanı Andriake, Arkeolojisinden Doğasına Myra/Demre ve Çevresi, Çevik, N., (Editor), Kültür ve Turizm Bakanlığı yayinlari, Ankara, Türkiye, 25-115.

 • Çevik, N., Kızgut, İ., Bulut, S., 2007. Excavations at Rhodaipolis in 2006: The First Campaign. ANMED, 59-67.

 • Demirtaş, R., 2005. Antalya ve çevresindeki tarihsel depremler, Antalya’nın Jeolojisi ve Doğal Afetleri Konferansları, TMMOB Jeoloji Odası Yayınları, Antalya, Türkiye.

 • Duggan, T.M.P., 2004. A Short Account of Recorded Calamities (Earthquakes And Plagues) in Antalya Province and Adjacent and Related Areas over the Past 2,300 Years an Incomplete List, Comments and Observations. ADALYA VII, 123-164.

 • Duggan, T.M.P., 2005. Suplementary Data to be Added to the Chronology of Plague and Earthquakes in Antalya Province and in Adjacent and Related Areas, AKMED 8(1), 357-398.

 • Dumont, J.F. ve Kerey, E,. 1975. Eğirdir Gölü Güneyi’nin Temel Jeolojik Etüdü: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 18/2, 169-174.

 • Emre, Ö., Duman, T. Y., Olgun, Ş., 2012. 1:250.000 Ölçekli Türkiye Diri Fay Haritası Serisi, Fethiye (NJ 35-16) Paftası Serisi. No: 39, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara.

 • Erel, T. L. and Adatepe, F., 2007. Traces of historical earthquakes in the ancient city life at the Mediterranean region, Journal of the Black Sea/ Mediterranean Environment 13(1), 241–252.

 • Ersoy, S., 1990. Batı Toros (Likya) Napları’nın Yapısal Öğelerinin ve Evriminin Analizi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 37, 5 - 16.

 • Eyuboglu, Y., Santosh, M., Dudas, F. O., Akaryalı, E., Chung, S. L, Akdag, K. and Bektas, O., 2013. The nature of transition from adakitic to non-adakitic magmatism in a slab-window setting: A synthesis from the Eastern Pontides, NE Turkey, Geoscience Frontiers 4(4), 353-375.

 • Foss, C., 1994. The Lycian Coast in the Byzantine Age, Dumbarton Oaks Papers, 48, 1-52.

 • Galadini, F., Hinzen, K.G., Stiros, S., 2006. Archaeoseismology: Methodological issues and procedure, Journal of Seismology, 10(4), 395-414.

 • Georgiades, S.A., 1904. About earthquakes and antiseismic constructions. Publ. S. Kousoulinou, Athens, 306 pp.

 • Grünthal, G., 1998. European macroseismic scale, European Seismological Commission, Subcommission on Engineering Seismology, Working Group Macroseismic scales, Luxembourg, 99 pp.

 • Guidoboni, E., Comastri, A., Traina, G., 1994. Catalogue of ancient earthquakes in the Mediterranean area up to the 10th century, Instituto Nazionale di Geofisica, Rome, France, ING-SNA.

 • Günay, Y., Bölükbaşı, S., Yoldemir, O., 1982. Beydağlarının Stratigrafisi ve Yapısı, Türkiye Altıncı Petrol Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara, 91-101.

 • Gürer, A., Bayrak, M., Gürer, Ö. F., 2004. Magnetotelluric images of the crust and mantle in the southwestern Taurides, Turkey. Tectonophysics 391(1), 109-120.

 • Hall, J., Aksu, A. E., Yaltırak, C., Winsor, J. D., 2009. Structural architecture of the Rhodes Basin: A deep depocentre that evolved since the Pliocene at the junction of Hellenic and Cyprus Arcs, eastern Mediterranean, Marine Geology 258(1), 24-47.

 • Hancock, P.L., Altunel, E., 1997. Faulted archaeological relics at Hierapolis (Pamukkale), Turkey, Journal of Geodynamics, 24(1-4), 21–36.

 • Jackson, J., McKenzie, D. 1984. Active tectonics of the Alpine-Himalayan Belt between western Turkey and Pakistan, Geophys. J. R. astr. Soc. 77, 185 -264.

 • Karabacak, V., Yönlü, Ö., Dökü, E., Kıyak, N.G., Altunel, E., Özüdoğru, Ş., Yalçıner, C.Ç., Akyüz, H.S. 2013. Analysis of seismic deformations at the Kibyra Roman stadion. SW Turkey. Geoarchaeology, 28, 531-543.

 • Karabacak, V., 2011. Geological, geomorphological and archeoseismological observations along the Cibyra Fault and their implications on the regional tectonic of SW Turkey, Turk J Earth Sci. 20(4), 429-447.

 • Karabacak, V., 2016. Seismic damage in the Lagina sacred area on the Mugla Fault: a key point for the understanding of the obliquely situated faults of western Anatolia, J. Seismology 20, 277–289.

 • Karcz, I., Kafri, U., 1978. Evaluation of supposed archaeoseismic damage in Israel, J. Archaeol. Sci. 5, 237–253.

 • Koçyiğit, A., 1981. Hoyran Gölü Yöresinin (AfyonIsparta) Stratigrafik ve Tektonik Özellikleri: Ankara Üniv. Fen Fak., 1-30.

 • Koçyiğit, A. 1983. Hoyran gölü (Isparta büklümü) dolayının tektoniği. TJK. Bült., 26(1), 1-10.

 • Kolb, F., Tietz, W., 2001. Zagaba: Munzpragung und politische Geographie in Zentrallykien, Chiron, 31, 347-416.

 • Konak, N., Şenel, M., 2002. Geological Map of Turkey in 1/500,000 scale: Denizli Sheet, Mineral Research and Exploration Directorate of Turkey Press, Ankara, Turkey.

 • Kondorskaya, N. V., Ulomov, V. I., 1999. Internet Site for Data on Earthquakes, Special catalogue of earthquakes of the Northern Eurasia (SECNE), http://socrates.wdcb.ru/scetac/andhttp://www. seismo.ethz.ch/gshap/neurasia/nordasiacat.txt (Last accessed May 2017)

 • Marco, S., Kamai, R., Hatzor, Y.H., Wechsler, N., Katz, O., 2008. Constraining location and size of historical earthquakes using mechanical analyses of damaged archeological sites: examples from Dead Sea Fault, European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, Crete, 7-12 pp.

 • Michetti, A.M., Esposito, E., Guerrieri, L., Porfido, S., Serva, L., Tatevossian, R., Vittori, E., Audemard, F., Azuma, T., Clague, J., Comerci, V., Gürpınar, A., Mc Calpin, J., Mohammadıoun, B., Mörner, N.A., Ota, Y., Roghozin, E., 2007. In Memorie Descrittive della Carta Geologica d’Italia, Environmental Seismic Intensity Scale 2007, E. Vittori, L. Guerrieri (eds.), (Servizio Geologico d’Italia, Dipartimento Difesa del Suolo, APAT, SystemCart Srl, Roma, Italy), 53 pp.

 • Mozafari, A. N., Sümer, Ö., Tikhomirov, D., Özkaymak, Ç., Uzel, B., Ivy-Ochs, S., Vockenhuber, C., Sözbilir, H., Akçar, N., 2016. Holocene Time-slip history of normal fault scarps in western Turkey: 36Cl surface exposure dating. AGU Fall Meeting, 12-16 December, San Francisco, USA.

 • Öner, E., 1998. Zur Geomorphologie der Eşen Deltaebene und des Antiken Hafens von Patara in der Südwesttürkei. Adalya III, 207-220.

 • Ötüken, S.Y., 1996. Ortaçağ Araştırmaları ve Aziz Nicolas Kilisesi Kazısı. Adalya1, 73-87.

 • Över, S., Özden, S., Pınar, A., Yılmaz, H., Kamacı, Z., Ünlügenç, U.C., 2016. Late Cenozoic stress state distributions at the intersection of the Hellenic and Cyprus arcs, SW Turkey. J Asian Earth Sci, 132, 94–102.

 • Özdilek, B., 2016. An Overview of Lycian Theaters, The Journal of MCRI, Cedrus IV, 139-185.

 • Özhan, G., 2004. Antalya Körfezi Jeolojik ve Tektonik Özellikleri. Antalya’nın Jeolojisi ve Doğal Afet Konferansları TMMOB Jeoloji Müh. Odası Yayınları, 87, 27-36, Antalya.

 • Özkaymak, Ç., Sözbilir, H., & Uzel, B., 2011. Geological and palaeoseismological evidence for late Pleistocene−Holocene activity on the Manisa Fault Zone, western Anatolia. Turkish Journal of Earth Sciences, 20, 1–26.

 • Peacock, D. C. P., Sanderson, D. J., 1991. Displacements, segment linkage and relay ramps in normal fault zones, Journal of Structural Geology, 13(6), 721- 733.

 • Poisson, A., 1977. Recherches Geologiques Dans Les Taurides Occidentales (Turquie). These Doct d’Etat, Univ. Paris- Sud, Orsay, France (unpublished).

 • Rodríguez-Pascua, M.A., Pérez-López, R., Silva, P.G., Giner-Robles, J.L., Garduño-Monroy, V.H., Reicherter, K., 2011. A Comprehensive Classification of Earthquake Archaeological Effects (EAE) for Archaeoseismology, Quaternary International, 242, 20-30.

 • Rodríguez-Pascua, M.A., Silva, P.G., Pérez-López, R., Giner-Robles, J.L., Martín-González, F., Perucha, M.A., 2013. Preliminary intensity correlation between macroseismic scales (ESI07 and EMS98) and Earthquake archaeological effects (EAEs), Proceedings of the 4th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology (PATA), 9–14 October 2013, Aachen, Germany.

 • Rotstein, Y., and A. L. Kafka, 1982. Seismotectonics of the southern boundary of Anatolia, eastern Mediterranean region, subduction, collision and arc jumping, J. Geophys. Res., 87, 7694–7706.

 • Soysal, H., Sipahioğlu, S., Kolçak, D. and Altınok, Y., 1981. Türkiye ve Çevresinin Tarihsel Deprem Kataloğu (M.Ö. 200-M.S. 1900), Tübitak Yayınları, İstanbul.

 • Sözbilir, H., Sarı, B., Uzel, B., Sümer, Ö. and Akkiraz, S., 2011. Tectonic implications of transtensional supradetachment basin development in an extension-parallel transfer zone: The Kocacay Basin, western Anatolia, Turkey, Basin Research 23(4), 423–448.

 • Stiros, S.C., 1996. Identification of earthquakes fromarchaeological data: methodology, criteria and limitations. In: Stiros, S.C., Jones, R.E. (eds.), Archaeoseismology, Occasional Paper No. 7 of the Fitch Laboratory, British School at Athens, 129–152.

 • Şenel, M., 1997. 1:100.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları Antalya M10-M11 Paftası, MTA yayinlari, No:6, Ankara, Türkiye.

 • Takmer, B., 2002. Lykia Orografyası, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya (yayımlanmamış).

 • Taymaz, T., Price, S., 1992. The 1971 May 12 Burdur earthquake sequence, SW Turkey: a synthesis of seismological and geological observations, Geophys J. Int. 108(2), 589-603.

 • Tekinalp, V.M., 2000. Geç Antik Dönem Sonrasında ve Ortaçağ’da (M.S. 4.-14.yy) Andriake Kenti, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara (yayımlanmamış).

 • Verstraeten, G., Paulissen, E., Librecht, I., Waelkens, M., 2000. Limestone platforms around Sagalassos resulting from giant mass movements. In Sagalassos V. Report on the Survey and Excavation Campaigns of 1996 and 1997, Waelkens, M., Loots, L., (Editor), Acta Archaeologica Lovaniensia Monographiae 11/B, University Press, Leuven, 783-798.

 • Wells, D., Coppersmith, K., 1994. New empirical relationships among magnitude, rupture length, rupture width, rupture area and surface displacement, Bulletin of the Seismological Society of America, 84, 974-1002.

 • Softa, M , Turan, M , Sözbilir, H . (2018). Jeolojik, Arkeolojik ve Arkeosismolojik Veriler Işığında Myra Antik Kenti’nde Tarihsel Depremlere Ait Deformasyon Verileri, GB Anadolu . Türkiye Jeoloji Bülteni , 61 (1) , 51-73 . DOI: 10.25288/tjb.358177

 • Doğu Torid`lerdeki (Develi-Kayseri) Geç Devoniyen volkanizması üzerine yeni bulgular: İlk veriler
  Okay Çimen
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Torid-Anatolid Platformu Doğu Torid`ler (Tufanbeyli ve Yahyalı`nın GB`sı) ve Orta Torid`ler (Kuzey Konya) bölgelerinde nadiren tanımlanmış olan magmatik kayaçları barındıran yaygın Paleozoyik birimleri içermektedir. Bu kayaçların magmatik evrimi ile alakalı tartışmalı görüşler bulunmaktadır. Ulaşılabilir jeokimyasal veriler OrtaTorid`lerdeki (Konya Bölgesi) magmatik kayaçlar üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışmada, Doğu Torid`lerde (Develi-Kayseri) mafik volkanik kayaçlar bulunmuştur. Bu mafik kayaçlar Geç Devoniyen yaşlı kireçtaşları ile ardalanmış ve Erken Karbonifer yaşlı kumtaşları tarafından örtülmüştür. Volkanik kayaçların jeokimyasal karakteristikleri hafif negative Nb anomalileri, normal-MORB (N-MORB) benzeri yüksek alan dayanım element paternleri (HFSE) ve düz NTE profili ile yay-ardı havza özellikleri sunmaktadır. Doğu Torid`lerde yeni bulunan mafik volkanik kayaçlar jeokimyasal olarak dalma-batma olayları ile ilişkilendirilmiş olan Konya ve Yahyalı bölgelerindeki metadiyabaz dayklarına benzemektedir. Bu çalışmada sunulan yeni veriler Torid`lerin Orta Paleozoyik evrimini daha iyi anlamaya fayda sağlayacaktır.

 • BAB

 • Develi-Kayseri

 • Doğu Toridler

 • Geç Devoniyen

 • volkanizma


 • Akal, C., Candan, O., Koralay, O.E., Okay, A.I., Oberhansli, R. Chen, F., 2011. Geochronology, geochemistry and geology of the Devonian granites in Afyon Zone, north of Simav. TÜBİTAK Project, 109Y144, 247 pp. (in Turkish with English Abstract).

 • Alavi, M., 1996. Tectonostratigraphic synthesis and structural style of the Alborz Mountain system in northern Iran. Journal of Geodynamics, 21, 1–33.

 • Bedard, J.H., 1999. Petrogenesis of Boninites from the Betts Cove Ophiolite, Newfoundland, Canada: identification of subducted source components. Journal of Petrology, 40, 1853–1889.

 • Bozkurt, E., Oberhansli, R., 2001. Menderes Massif (Western Turkey): structural, metamorphic and magmatic evolution - a synthesis. International Journal Earth Sciences, 89, 679-708.

 • Cameron, W.E., Culloch, M.T., Walker, D.A., 1983. Boninite petrogenesis: chemical and Nd-Sr isotopic constraints. Earth and Planetary Science Letters, 65,75–89.

 • Candan, O., Çetinkaplan, M., Oberhansli, R., Rimmele, G., Akal, C., 2005. Alpine high-pressure/low temperature metamorphism of Afyon Zone and implication for metamorphic evolution of western Anatolia. Turkey, Lithos 84, 102-124.

 • Candan, O., Akal, C., Koralay, O.E., Okay, A.I., Oberhansli, R., Prelevic, D., Mertz-Kraus, R., 2016. Carboniferous granites on the northern margin of Gondwana, Anatolide-Tauride Block, Turkey-Evidence for southward subduction of Paleotethys. Tectonophysics, 683, 349-366.

 • Çimen, O., Göncüoğlu, M.C., Sayıt, K., 2016a. Geochemistry of the meta-volcanic rocks from the Çangaldağ Complex in Central Pontides: Implications for the Middle Jurassic arc - back - arc system in the Neotethyan Intra-Pontide Ocean. Turkish Journal of Earth Sciences, 25, 491-512.

 • Çimen, O., Toksoy Köksal, F., Öztüfekçi Önal, A., Aktağ, A., 2016b. Depleted to Refertilized Mantle Peridotites Hosting Chromitites within the Tunceli Ophiolite, Eastern Anatolia (Turkey): Insights on the Back Arc Origin. Ofioliti, 41, 1-20.

 • Dalkılıç, H., 2009. Türkiye Jeoloji Haritaları, 1:100.000 ölçekli. Kayseri-L35 Paftası, No: 124.

 • Demirtaşlı, E., 1967. Pınatbaşı-Sarız-Mağara ilçeleri arasındaki sahanın litostratigrafi birimleri ve petrol imkanları. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Raporu, No: 6305, Ankara (in Turkish, unpublished).

 • Eren, Y., Kurt, H., 2000. The stratigraphical, geochemical and geodynamical modelling of the northeast margin of Menderes-Taurus Block. Mühendislik-Mimarlık. Fakültesi Dergisi, Selçuk Universitesi, 15, 25–41.

 • Eren, Y., Kurt, H., Rosselet, F., Stampfli, G.M., 2004. Paleozoic deformation and magmatism in the northern area of the Anatolian block (Konya), withness of the Paelotethys active margin. Eclogae geologicae Helvetiae, 97, 293-306.

 • Floyd, P.A., Winchester, J.A., 1978. Identification and discrimination of altered and metamorphosed volcanic rocks using immobile elements. Chemical Geology, 21, 291-306.

 • Floyd P.A., Winchester J.A., Seston R., Kryza R., Crowley Q.G., 2000. Review of geochemical variation in Lower Palaezoic metabasites from the NE Bohemian Massif; intracratonic rifting and plume ridge interaction. In: W. Franke, V. Haak, O. Oncken and D. Tanner (Eds.), Orogenic processes: Quantifications and modeling in the Variscan Belt. Geological Society London Special Publications, 179, 155-174.

 • Gharaire, M.H.M., Matsumoto, R., Kakuwa, Y., Milroy, P.G., 2004. Late Devonian facies variety in Iran: volcanism as a possible trigger of the environmental perturbation near the FrasnianFamennian boundary. Geological Quaterly, 48, 323-332.

 • Göncüoğlu, M.C., 1997. Distribution of Lower Paleozoic units in the Alpine Terranes of Turkey: paleogeographic constraints. In: Göncüoğlu MC, Derman AS, editors. Lower Paleozoic Evolution in Northwest Gondwana. Turkish Association of Petroleum Geologist Special Publications, 3, 13– 24.

 • Göncüoğlu, M.C., Kozlu, H., Dirik, K., 1997. PreAlpine and Alpine terranes in Turkey: explanatory notes to the terrane map of Turkey. Annales Géologiques des Pays Helleniques, 37, 515-536.

 • Göncüoğlu, M. C., Turhan, N., Sentür k, K., Özcan, A., Uysal, S., 2000a. A geotraverse across NW Turkey: tectonic units of the Central Sakarya region and their tectonic evolution. In: Bozkurt, E., Winchester, J. A. & Piper, J. D. (eds) Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area”. Geological Society of London Special Publications, 173, 139–162.

 • Göncüoğlu, M.C., Yalınız, M.K., Floyd, P.A., 2000b. Petrology of the Carboniferous volcanic rocks in the Lycian Nappes, SW Turkey: implications for the Late Paleozoic evolution of the TaurideAnatolide Platform. International Earth Science Congress Aegean Regions, Izmir, Sept.25-29, 2000, Abstracts, 213.

 • Göncüoğlu, M.C., Çapkınoğlu, Ş., Gürsu, S., Noble, P., Turhan, N., Tekin, U.K., Okuyucu, C., Göncüoğlu, Y., 2007. The Missisippian in the Central and Eastern Taurides (Turkey): constraints on the tectonic setting of the Tauride-Anatolide Platform. Geologica Carpathica, 58, 427-442.

 • Göncüoğlu, M.C., 2010. Introduction to the Geology of Turkey: Geodynamic evolution of the pre-Alpine and Alpine Terranes. MTA, 1-69.

 • Janoušek, V., Farrow, C. M., Erban, V., 2006. Interpretation of whole-rock geochemical data in igneous geochemistry: introducing Geochemical Data Toolkit (GCDkit). Journal of Petrology, 47, 1255-1259.

 • Kozur, H., Göncüoğlu, M.C., 1998. Main features of the pre-Variscan development in Turkey. Acta Universitatis Carolinae-Geologica, 42, 459-464.

 • Kurt, H., Arslan, M., 1999. Geochemistry and petrogenesis of Kadınhanı (Konya) K-rich metatrachyandesite: The evolution of Devonian (?) volcanism. Geological Bulletin of Turkey, 42, 57–69.

 • Meschede, M., 1986. A method of discriminating between different types of midocean ridge basalts and continental tholeiites with the Nb-Zr-Y diagram. Chemical Geology, 56, 207-218.

 • Metin, S., 1983. Doğu Toroslar’da Derebaşı (Develi), Armutalan ve Gedikli (Saimbeyli) köyleri arasının jeolojisi (doktora tezi). İstanbul Universitesi. (in Turkish)

 • Niu, Y., Bideau, D., Hekinian, R., Batiza, R., 2001. Mantle compositional control on the extent of mantle melting, crust production, gravity anomaly, ridge morphology, and ridge segmentation: a case study at the Mid-Atlantic Ridge 33–35°. Earth and Planetary Science Letters, 186, 383–399.

 • MTA, 2003. 1/500.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları. Kayseri paftası.

 • Okay, A.I., Tuysuz, O., 1999. Tethyan sutures of northern Turkey. In: The Mediterranean Basins: Tertiary Extension within the Alpine Orogen (eds Durand, B., Jolivet, L., Horvath, F. & Seranne, M.). Geological Society of London Special Publications, 156, 475–515.

 • Okay, A.I., 2008. Geology of Turkey: Synopsis. Anschnitt., 21, 19-42.

 • Özgül, N., 1984. Stratigraphy and tectonic evolution of the Central Taurides. In: Tekeli, O. and Göncüoğlu, M.C.:Geology of Taurus Belt. MTA, 77-90.

 • Parlak, O., Çolakoğlu, A., Dönmez, C., Sayak, H., Yıldırım, N., Türkel, A., Odabaşı, İ., 2012. Geochemistry and tectonic significance of ophiolites along the Ankara–Erzincan Suture Zone in northeastern Anatolia. In: Robertson, A.H.F., Parlak, O., Ünlügenç, U.C. (Eds.), 2012. Geological Society of London Special Publications, 372, 75-105.

 • Pearce, J.A., Cann, J.R., 1973. Tectonic setting of basic volcanic rocks determined using trace element analyses. Earth and Planetary Science Letters, 19, 290-300.

 • Pearce, J. A., 1983. Role of the sub-continental lithosphere in magma genesis at active continental margins. In: Hawkesworth, C.J. and Norry, M.J. eds. Continental basalts and mantle xenoliths, Nantwich, Cheshire. Shiva Publications, 230-249.

 • Pearce, J.A., Peate, D.W., 1995. Tectonic implications of the composition of volcanic arc magmas. Annual Review of Earth and Planetary Science, 23, 251- 286.

 • Pearce, J.A., Ernewein, M., Bloomer, S.H., Parson, L.M., Murton, B.J., Johnson, L.E., 1995. Geochemistry of Lau Basin volcanic rocks: influence of ridge segmentation and arc proximity. In: Smellie JL, editor. Volcanism Associated with Extension at Consuming Plate Margins. London, UK: Geological Society of London Special Publications, 81, 53-75.

 • Pearce, J.A., 1996. A users guide to basalt discrimination diagrams. In: Wyman DA, editor. Trace Element Geochemistry of Volcanic Rocks: Applications for Massive Sulphide Exploration. Short Course Notes 12. St. John’s, Canada: Geological Association of Canada, 79-113.

 • Pearce, J.A., Stern, R.J., Bloomer, S.H., Fryer, P., 2005. Geochemical mapping of the Mariana arc basin system: Implications for the nature and distribution of subduction components. Geochemical Geophysical Geosystems, 6, 1-27.

 • Peate, D.W., Pearce, J.A., Hawkesworth, C.J., Collie, H., Edwards, C.H.M., Hirose, K., 1997. Geochemical variations in Vanuatu arc lavas: the role of subducted material and a variable mantle wedge composition. Journal of Petrology, 38, 1331-1358.

 • Robertson, A.H.F., Dixon, J.E., 1984. Introduction: aspects of the geological evolution of the Eastern Mediterranean. In: Dixon, J.E., Robertson, A.H.F. (Eds.), The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean. Geological Society of London Special Publication, 17, 1–74.

 • Robertson, A.H.F., Ustaömer, T., 2009. Formation of the Late Palaeozoic Konya Complex and comparable units in southern Turkey by subduction–accretion processes: Implications for the tectonic development of Tethys in the Eastern Mediterranean region. Tectonophysics, 473, 113- 148.

 • Robertson, A., Parlak, O., Ustaömer, T., Taslı, K., İnan, N., Dumitrica, P., Karaoğlan, F., 2014. Subduction, ophiolite genesis and collision history of Tethys adjacent to the Eurasian continental margin: new evidence from the Eastern Pontides, Turkey. Geodinamica Acta, 1-64.

 • Ruttner, A. W., 1991. Geology of the Aghdarband area (Kopetdagh, NE-Iran) (with contributions of R. Brander and E. Kirchner). Abhandlungen der Geologischen, Bundesanstalt, 38, 7-79.

 • Sayit, K., Marroni, M., Göncüoğlu, M.C., Pandolfi, L., Ellero, A., Ottria, G., Frassi, C., 2016. Geological setting and geochemical signatures of the mafic rocks from the Intra-Pontide Suture Zone: implications for the geodynamic reconstruction of the Mesozoic Neotethys. International Journal of Earth Science, 105, 39-64.

 • Shervais, J.W., 1982. Ti–V plots and the petrogenesis of modern ophiolitic lavas. Earth and Planetary Science Letters, 59, 101-118.

 • Skilling, I.P., White, J.D.L., McPhie, J., 2002. Peperite: a review of magma-sediment mingling. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 114, 1-17.

 • Sun, S.S., McDonough, W.F., 1989. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes. Geological Society of London Special Publications, 42, 313-345.

 • Stamfli, G.M., 2000. Tethyan oceans. In: Bozkurt, E. Winchester, J.A., Piper, J.D.A. (Eds.): Tectonics and magmatism in Turkey and surrounding area. Geological Society London Special Publications, 173, 1-23.

 • Şahin, N., Altıner, D., Ercengiz, M.B., 2014. Discovery of Middle Permian volcanism in the Antalya Nappes, southern Turkey: tectonic significance and global meaning. Geodinamica Acta, 25, 286- 304.

 • Şengör, A.M.C., Yılmaz, Y., 1981. Tethyan evolution of Turkey: A plate tectonic approach. Tectonophysics, 75, 181–241.

 • Ustaömer, T., Robertson, A.H.F., 1994. Late Palaezoic marginal basin and subduction-accretion: the Palaeotethyan Küre Complex, Central Pontides, northern Turkey. Journal of the Geological Society, London, 151, 291-305.

 • Ustaömer, T., Robertson, A.H.F., 1999. Geochemical evidence used to test alternative plate tectonic models for pre-Upper Jurassic (Palaeotethyan) units in the Central Pontides, N Turkey. Geological Journal, 34, 25-53.

 • Wendt, J., Kaufmann, B., Belka, Z., Farsan, N., Bavandpur, A., 2002. Devonian/Lower Carboniferous stratigraphy, facies patterns and palaeogeography of Iran. Part I. Southeastern Iran. Acta Geologica Polonica, 52, 129–168.

 • Wilson, B.M., 1989. Igneous Petrogenesis A Global Tectonic Approach. London, Boston, Sydney, Wellington: Unwin Hyman. 466 pp.

 • Whitney, D.L., Bozkurt, E., 2002 Metamorphic history of the southern Menderes massif, western Turkey. Geological Society of America Bulletin. 114, 829–838.

 • Wood, D.A., Gibson, I.L., Thompson, R.N., 1976. Elemental mobility during zeolite facies metamorphism of the Tertiary basalts of eastern Iceland. Contributions to Mineralogy and Petrology, 55, 241-254.

 • Wood, D.A., 1980. The application of a Th-HfTa diagram to problems of tectonomagmatic classification and to establishing the nature of crustal contamination of basaltic lavas on the British Tertiary Volcanic Province. Earth and Planetary Science Letters, 50, 11-30.

 • Çimen, O . (2018). Doğu Torid’lerdeki (Develi-Kayseri) Geç Devoniyen volkanizması üzerine yeni bulgular: İlk veriler . Türkiye Jeoloji Bülteni , 61 (1) , 74-89 . DOI: 10.25288/tjb.358181

 • Anamur (Alanya Masifi, Mersin) Bölgesinde Yer Alan Prekambriyen Yaşlı Kayaçların Çok Evreli P-T-t Evrimi
  Mete Çelikkaplan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Alanya Masifi`nin doğu kesimde yer alan Anamur bölgesi yüksek sıcaklık metamorfizması ile tanımlanmaktadır. Bölgede bazik ve asidik meta-magmatikler tarafından kesilen, üst amfibolit fasiyesi koşullarında başkalaşıma uğramış meta kırıntılılar (Sarıağaç birimi) paraotokton konumlu temeli oluşturmaktadır. Barrov türü orta basınç metamorfizmasının yeşilşist fasiyesi koşullarında başkalaşıma uğramış Kapıdağ napı, Sarıağaç birimini sünümlü koşullarda gelişmiş tektonik bir dokanakla üzerlemektedir. Düzenli ve kalın bir istif oluşturan Kapıdağ napı tabanda dolomit, mermer, muskovit- kuvars şist ve klorit şist ardalanmasından oluşan, olasılı İnfrakambriyen yaşlı topluluk ile başlamaktadır. Bu birim üzerine, Toros birliklerinin Kambro-ordovisiyen yaşlı Hüdai, Çaltepe ve Seydişehir formasyonlarından türeme, kuvarsit, meta-karbonat ve şistlerden yapılı düşük dereceli metamorfikler gelmektedir. Tüm bu metamorfik birimler Geç Eosen-Oligosen yaşlı Anamur Formasyonu`na ait çakıltaşları ile uyumsuz olarak örtülmekte ve Hadim napı tarafından tektonik olarak üzerlenmektedir. Sarıağaç birimini oluşturan yüksek dereceli şistlerin metamorfizma (M1) koşulları 7.7±0.7 kbar ve 670 ± 20°Colarak belirlenmiştir. Bu yüksek dereceli topluluk 5.1 ± 0.3 kbar ve 480 ± 40°C koşullarında (M2) retrograd metamorfizmaya uğramıştır. Üzerleyen M2 metamorfizmasının yaşı beyaz mikalardan elde edilen Ar / Aryaş belirlemesine göre 75 - 73 My (Kampaniyen) olarak bulunmuştur. M1 metamorfizmasının yaşı doğrudan belirlenememiştir. Fakat M1 metamorfizması ürünü bölgesel foliyasyonu kesen meta-aplitlerden elde edilen ve ilksel asidik magmatiklerin kristalizasyon yaşı olarak yorumlanan 550.2 ± 8.2 My U/Pb zirkon yaşları söz konusu temeli etkileyen bu metamorfizmanın olasılıkla Prekambriyen yaşlı olduğunu göstermektedir. Bu veri ayrıca temeli oluşturan meta kırıntılıların ilksel kayalarının Prekambriyen yaşlı olduğunu ortaya koymaktadır. Alanya Masifi`ninpaleocoğrafik konumu ve jeokronolojik veriler göz önüne alındığında, M1 metamorfizması Gondwana`nın Geç Neoproterozoyik`teki bütünleşme süreci ile ilişkilendirilebilmektedir. Bu yüksek dereceli temel Neotetis okyanusunun güney kolunun kapanması ile ilişkili olarak Geç Kretase`de yeşilşist fasiyesi koşullarında gelişen M2 metamorfizması tarafından üzerlenmiştir.

 • Anamur

 • Gondwana

 • metamorfizma

 • sillimanit


 • Abbo A., Avigad D., Gerdes A. ve Güngör T., 2015. Cadomian basement and Paleozoic to Triassic siliciclastic of the Taurides (Karacahisar dome, South-central Turkey): Paleogeographic constraints from U-Pb-Hf in zircons. Lithos, 227, 122-139.

 • Anderson, J. L. ve Smith, D. R., 1995. The effect of temperature and oxygen fugacity on Al-inhornblende barometry. American Mineralogist, 80, 549-59.

 • Aoya, M., 2001. P-T-D path of eclogite from the Sambagawa belt deduced from combination of petrological and microstructural analyses. Journal of petrology, 42(7), 1225-1248.

 • Aoya, M., Uehara, S-İ., Matsumoto, M., Wallis, S.R. ve Enami M., 2003. Subduction stage pressure-temperature path of eclogite from the sabbagawa belt: Prophetic record for oceanicridge subduction. Geological society of America. 31 (12), 1045-1048.

 • Beyarslan, M., Lin, Y.C., Bingöl, A.F. ve Chung, S.L., 2016. Zircon U-Pb age and geochemical constraints on the origin and tectonic implication of Cadomian (Ediacaran-Early Cambrian) magmatism in SE Turkey. Journal of Asian earth Sciences, 130, 223-238.

 • Bourdelle, F., Parra, T., Chopin, C. ve Beyssac, O., 2013. A new chlorite geothermometer for diagenetic to low-grade metamorphic conditions. Contribution Mineralogy and Petrology, 165:723–735

 • Bozkaya, Ö., 1999. Alanya Metamorfitleri doğu kesiminin (Anamur kuzeyi) mineralojisi: Kristalinite, b0 ve politipi. 11. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Isparta.

 • Bozkaya, Ö., 2001. Demirtaş-Alanya yöresinde Alanya naplarının metamorfizmasına ilişkin yeni mineralojik bulgular, Orta Toroslar, Türkiye. Yerbilimleri, 23, 71-86.

 • Bozkaya, Ö. ve Yalçın, H., 2004. New Mineralogic Data and Implications for the Tectonometamorphic Evolution of the Alanya Nappes, Central Tauride Belt, Turkey. International Geology Review, 46:4, 347-365

 • Bozkaya, Ö., Gürsu, S. ve Göncüoğlu, M.C., 2006. Textural and mineralogical evidence for a Cadomian tectonothermal event in the eastern Mediterranean (Sandıklı-Afyon area, western Taurides, Turkey). Gondwana Research 10, 301- 315.

 • Bozkurt, E. ve Satır, M., 2000. The southern Menderes Massif (western Turkey): geochronology and exhumation history. Geology, 35, 285–296.

 • Candan, O., Çetinkaplan., M., Oberhansli, R., Rimmele, G. ve Akal, C., 2005. Alpine high-pressure / Low temperature metamorphism of Afyon Zone and implication for metamorphic evolution of western Anatolia, Turkey. Lithos, 84, 102-124.

 • Candan, O., Koralay, O. E., Akal, C., Kaya, O., Oberhänsli, R., Dora, O. Ö. ve Chen, F., 2011a. Supra-Pan-African unconformity between core and cover series of the Menderes Massif/Turkey and its geological implications. Precambrian Research, 184, 1–23.

 • Candan, O., Dora, O.Ö., Oberhänsli, R., Koralay, O.E., Çetinkaplan, M., Akal, C., Satır, M., Chen, F. ve Kaya, O., 2011b. Stratigraphy of the PanAfrican Basement of the Menderes Massif and the relationship with late Neoproterozoic/Cambrian evolution of the Gondwana. Bulletin of the Mineral Research and Exploration 142, 25–69.

 • Candan, O., Oberhänsli, R., Dora, O. Ö., Çetinkaplan, M., Koralay, O. E., Rimmele, G. ve Akal, C. (2011c). Polymetamorphic evolution of the PanAfrican Basement and Palaeozoic – Early tertiary cover series of the Menderes Massif. Bulletin of the Mineral Research and Exploration, 142, 121– 165.

 • Candan O., Koralay O.E., Topuz, G., Oberhansli R., Fritz, H, Collins A.S. ve Chen F., 2016. Late Neoproterozoic gabbro emplacements followed by early Cambrian eclogite-facies metamorphism in the Menderes Massif (W. Turkey): Implications on the final assembly of Gondwana. Gondwana Research, 34, 158-173.

 • de Capitani, C. ve Brown, T.H., 1987. The computation of chemical equilibrium in complex systems containing non-ideal solutions. Geochim Cosmochim Acta, 51, 2639–2652.

 • de Capitani, C. ve Petrakakis, K., 2010. The computation of equilibrium assemblage diagrams with Theriak/ Domino software. American Mineralogist, 95, 1006–1016

 • Carswell, D.A., 1990. Eclogites and the eclogite facies: definitions and classifications. Eclogite facies rocks. Glasgow: Blackie, 1-3.

 • Catlos, E.J. ve Çemen, I., 2005. Monazite ages and the evolution of the Menderes Massif, western Turkey. International Journal of Earth Science,94, 204–217.

 • Collins, A. S., 2006. Madagascar and the amalgamation of Central Gondwana. Gondwana Research, 9, 3–16.

 • Compagnoni, R. ve Maffeo, B., 1973. Jadeite-bearing metagranites 1.s. and related rocks in Mount Mucrone area (Sesia-Lanzo Zone, Western Italian Alps). Schweizerische-Mineralogische-undPetrographische-Mitteilungen, 53, 355-78.

 • Çetinkaplan, M., Pourteau, A., Candan, O., Koralay,O.E.,Oberhänsli,R., Okay,A.I., Chen,F., Kozlu, H. ve Şengün, F., 2016. P-T-t evolution of eclogite/blueschist facies metamorphism in Alanya Massif: time and space relations with HP events in Bitlis Massif, Turkey. International journal of Earth Science, 105(1), 247-281.

 • Dean, W.T., 2005. Trilobites from Çal tepe Formation (Cambrian), near Seydişehir, Central Taurides, Southwestern Turkey: Turkish Journal of Earth Sciences, 14,1-71.

 • Dean, W.T., 2006. Cambrian stratigraphy and trilobites of the Samur Dağ area, south of Hakkâri, southeasternTurkey. Turkish Journal of Earth Sciences 15, 225–257.

 • Dean, W.T. & Monod, O., 1970. The Lower Palaeozoic stratigraphy and faunas of the Taurus Mountains near Beyflehir, Turkey. I. Stratigraphy. Bulletin of the British Museum (Natural History), Geology 19, 413–426.

 • Dean WT, Özgül N., 1994. Cambrian rocks and faunas, Hüdai area, Taurus Mountains, southwestern Turkey. Bull Inst Roy Sci Nat Belg 64: 5–20.

 • Dean W.T., Uyeno, T.T. ve Rıckards R.B., 1999. Ordovician and Silurian stratigraphy and trilobites, Taurus Mountains near Kemer, southwestern Turkey. Geological Magazine 136(4),373–393.

 • Demirkol, C., 1988. “Türkoğlu (Kahramanmaraş) batısında yer alan Amanos Dağlarının stratigrafisi, yapısal özellikleri ve tektonik evrimi”, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Dergisi, 108, 18-37.

 • Erdoğan, B. ve Dora, Ö., 1983. Bitlis Masifi apatitli demir yataklarının jeolojisi ve oluşumu: Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 26, 133-144.

 • Erdoğan, B., Uchman, A., Güngör, T. ve Özgül, N., 2004. Lithostratigraphy of the Lower Cambrİan metaclastics and their age based on trace fossils in the Sandıklı region, southwestern Turkey. Geobios, 38, 346-60.

 • Forbes, R. B., Evans, B. W. ve Thurston, S. P., 1984. Regional progressive high-pressure metamorphism, Seward Peninsula. Alaska. Journal of Metamorphic Geology, 2, 43–54.

 • Fox, J. S., 1975. Three dimensional isograds from the Lukmanier Pass, Switzerland, and their tectonic significance. Geological Magazine, 112, 547-564.

 • Fritz, H., Abdelsalam, M., Ali, K. A., Bingen, B., Collins, A.S., Fowler, A. R. ve Viola, G., 2013. Orogen styles in the East African Orogen: A review of the Neoproterozoic to Cambrian tectonic evolution. Journal of African Earth Sciences, 86, 65–106.

 • Ghienne, J.F., Monod, O., Kozlu, H. ve Dean, W.T., 2010. Cambrian–Ordovician depositional sequences in the Middle East: A perspective from Turkey. Earth-Science Rewiews, doi:10.1016/j. earscirev.2010.04.004.

 • Göncüoğlu, M.C., Göncüoğlu, Y., Kozlu, H. ve Kozur, H., 2004. Geological evolution of the Taurides during the Infra-Cambrian to Carboniferous period: a Gondwanan perspective based on new biostratigraphic findings. Geol Carphatica, 55/6, 433-447.

 • Göncüoğlu M.C. ve Kozlu, H., 2000. Early Paleozoic evolution of NW Gondwanaland: data from southern Turkey and surrounding regions. Gondwana Research, 3, 315-323.

 • Göncüoglu, M.C. ve Turhan, N., 1997. Rock units and metamorphism of the basement and Lower Paleozoic cover of the Bitlis Metamorphic Complex, SE Turkey: in: Göncüoglu, M.C.and Derman, A.S.(Eds), Lower Paleozoic Evolution in northwest Gondwana, Turkish Association of Petroleum Geologists, Special. Publication,3, 75- 81, Ankara

 • Göncüoğlu, M.C., Turhan, N. ve Tekin, U.K., 2003, Evidence for the Triassic rifting and opening of the Neotethyan Izmir-Ankara Ocean, northern edge of the Tauride-Anatolide Platform, Turkey. Bollettino della Società Geologica Italiana Special, 2, 203– 212.

 • Graham, C.M ve Powell, R., 1984. A garnethornblende geothermometer: calibration testing and application to the Pelona schist, Southern California. Journal of Metamorphic Geol ogy, 2, 13–31

 • Güngör, T., 2013. Kinematics of the Central Taurides during Neotethys closure and collision, the nappes in the Sultan Mountains, Turkey. International Journal of Earth Sciences 102 (5), 1381-1402

 • Gürsu, S. ve Göncüoglu, M.C., 2005. Batı torosların (sandıklı GB’sı, Afyon) Geç Neoproterozoiyik ve Erken paleozoyik yaşlı birimlerin jeolojisi ve petrografisi. Maden Tetkik Arama dergisi, 130, 29-55.

 • Gürsu, S. Göncüoglu, M.C. ve Bayhan, H., 2004. Geology and geochemistry of the preEarly Cambrian rocks in the Sandıklı area: implications for the Pan-African evolution in NW Gondwanaland Gondwana Research, 7, 923–935

 • Gürsu, S., Kozlu, H., Göncüoğlu, M.C. ve Turhan, N., 2003. Orta Torosların batı kesimindeki temel kayaları ve Alt Paleozoyik örtülerinin korelasyonu. Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni, 15, 129-153.

 • Gürsu, S., Möller, A., Göncüoglu, MC., Köksal, S., Demircan, H., Toksoy Köksal, F., Kozlu, H. ve Sunal, G., 2015. Neoproterozoic continental arc volcanism at the northern edge of the Arabian Plate, SE Turkey. Precambrian Research, 258, 208-233.

 • Hammarstrom, J.M. ve Zen, E., 1986. Aluminum in hornblende: an empirical igneous geobarometer. American Mineralogist, 71, 1297-1313

 • Harlow, G. E., 1994. Jadeitites, albitites and related rocks from the Matagua Fault Zone, Guatemala. J. Metam. Geol., 12, 49-68.

 • Heinrich A.C., 1982. Kyanite-eclogite to amphibolite facies evolution of hydrous mafic and pelitic rocks, Adula nappe, central Alps. Contribution Mineralogy and Petrology, 81, 30-38.

 • Henry, D.J., Guidotti, C.V. ve Thomson, J.A., 2005. The Ti-saturation surface for low-to-medium pressure metapelitic biotites: Implications for geothermometry and Ti-substitution mechanisms. American Mineralogist, 90, 316–328.

 • Hetzel, R. ve Reischmann, T., 1996. Intrusion age of PanAfrican augen gneisses in the southern Menderes Massif and the age of cooling after Alpine ductile extensional deformation. Geological Magazine, 133, 565–572.

 • Hetzel, R., Romer, R., Candan, O. ve Passchier, C.W., 1998. Geology of the Bozdað area, central Menderes Massif, SW Turkey: Pan - African basement and Alpine deformation. Geologische Rundschau, 87, 394-406.

 • Holdaway, M. J., 2000. Application of new experimental and garnet Margules data to the garnet–biotite geothermometer. American Mineralogist 85, 881– 892

 • Hoschek, G., 1969. The stability of stavrolite and chloritoid and their significance in metamorphism of pelitic rocks. Contribution Mineralogy and Petrology. 22, 208-232.

 • Işık, V. ve Tekeli, O., 1995. Alanya metemorfiklerinin doğu kesiminde yer alan petrografik bulgular. Maden Tetkik Arama Dergisi, 117, 105–113

 • Johnson, P. R., Andresen, A., Collins, A. S., Fowler, A. R., Fritz, H., Ghebreab, W. Ve Stern, R. J., 2011. Late Cryogenian–Ediacaran history of the Arabian–Nubian Shield: A review of depositional, plutonic, structural, and tectonic events in the closing stages of the northern East African Orogen. Journal of African Earth Sciences, 61, 167–232.

 • Ketin, I., 1966. Anadolu’nun tektonik birlikleri. Maden Tetkik Arama Dergisi, 66, 20–34 (Ankara)

 • Kleemann, U. ve Reinhardt, J., 1994. Garnet–biotite thermometry revisited: the effect of Alvi and Ti in biotite. European Journal of Mineralogy 6, 925– 941.

 • Knapp, J. H. ve Heizler M. T., 1990. Thermal history of crystalline nappes of the Maria fold and thrust belt, West Central Arizona. Journal of Geophysical Research 95, 20049-20073.

 • Kohn, M.J. ve Spear, F.S., 1989. Empirical calibration of geobarometers for the assemblage garnet + hornblende + plagioclase + quartz. American Mineralogist, 74, 77-84.

 • Koralay, O.E., 2015. Late Neoproterozoic granulite facies metamorphism in the Menderes Massif, western Anatolia/Turkey: Implication for the assembly of Gondwana. Geodinamica Acta, 27 (4), 244-266.

 • Koralay, O.E., Candan, O., Akal, C., Dora, O.Ö., Chen, F., Satır, M. ve Oberhänsli, R., 2011. Geology and geochronology of the Pan-African and Triassic metagranitoids in the Menderes Massif, Western Anatolia, Turkey. Bulletin of the Mineral Research and Exploration 142, 69–121.

 • Kozlu, H., 1990. Tufanbeyli – Sarız – Gürün dolayının jeolojisi ve hidrokarbon olanakları. T.P.A.O. Rep. No:2851, 138s.

 • Kozlu, H. ve Göncüoğlu, M.C., 1997. Stratigraphy of the Infra-Cambrian rock-units in the Eastern Taurides and their correlation with similar units in southern Anatolia. In: Göncüoğlu, M.C., Derman, A.S. (Eds.), Early Palaeozoic Evolution in NW Gondwana: Turkish Association of Petroleum Geologists, Special Publication, 3, 50–60.

 • Kozlu, H., Göncüoğlu, M.C., Sarmiento, G. ve Gül, M.A., 2002. Mid-Ordovician (Late Darriwilian) conodonts from the Southern-Central Taurides, Turkey: geological implications. Turkish Journal of Earth Sciences 11, 113–126.

 • Krogh Ravna, E., 2000. The garnet–clinopyroxene Fe–Mg geothermometer: an updated calibration. Journal of Metamorphic Geology, 18, 211–219

 • Kroner, A. ve Şengör, A. M. C., 1990. Archean and Proterozoic ancestry in late Precambrian to ealy Paleozoic crustal elements of southern Turkey as revealed by single-zircon dating. Geology, 18(11), 86–90.

 • Kryza, R., Muszynski, A. ve Vielzeuf, D., 1990. Glaucophane-bearing assemblage overprinted by greenschist facies metamorphism inthe variscan Kaczawa complex, Sudetes, Poland. Journal of Metamorphic Geology, 8, 345-355.

 • Lang, H.M. ve Gilotti, J.A., 2001. Plagioclase replacement textures in partially eclogitised gabbros from the Sanddal mafic-ultramafic complex, Greenland Celadonites. Journal of Metamorphic Geology. 19, 497-517.

 • Leake, BA., Woolley, AR., Birch, W.D., Gilbert, M.C., Grice, J.D., Hawthorne, F.C., Kato, A., Kisch, H.J., Krivovichev, V.G., Linthout, K., Laird, J., Mandarino, J., Maresch, W.V., Nickel, E.H., Rock, N.M.S., Schumacher, J.C., Smith, D.C., Stephonson, N.C.N., Ungaretti, L., Whittaker, E.J.W. ve Youzmi, G., 1997. Nomenclature of amphiboles. Report of the Subcommittee on Amphiboles of the International Mineralogical Association Commission on New Minerals andMineral Names. Eurepean Journal of Mineralogy, 9, 623–651.

 • Loos, S. ve Reischmann, T., 1999. The evolution of the southern Menderes Massif in SW Turkey as revealed by zircon dating. Journal of the Geological Society, 156, 1021–1030.

 • Maruyama, S., Cho, M. ve Liou, J.G., 1986. Experimental investigation of blueschist-greenschist transition equilibria: pressure dependence of Al203 contents in sodic amphiboles – A new geobarometer. Geological Society of America Memoir 164, Blueschist and Eclogites, 1, 1-16.

 • Masonne, H.J., 2012. Formation of Amphibole and Clinozoisite–Epidote in Eclogite owing to Fluid Infiltration during Exhumation in a Subduction Channel. Journal of Petrology, 53(10), 1969-1998.

 • Massonne, H.J. ve Schreyer, W., 1989. Stability fied of high-pressuri assemblage talc + phengite and two new phengite barometers. Eurepean Journal of Mineralogy, 1, 391-410.

 • Mclellan, E., 1985. Metamorphic reactions in the Kyanite and Sillimanite zones of Barrovian type area. Journal of Petrology, Vol 26, part 4, pp. 789- 818.

 • McDougall, I. ve Harrison, T.M., 1999. Geochronology and Thermochronology by the 40Ar/39Ar Method. Oxford University Press, New York.324s.

 • Meinhold, G., 2010. Rutile and its applications in earth sciences. Earth science rewiews, 102, 1-28.

 • Monod, O., 1977. Recherches geologiques dans le Taurus occidental ausud de Beyşehir (Turquie). These de l’Universite de Paris-Sud (Orsay), 442 p.

 • Monod, O., Kozlu, H., Ghienne, J.F., Dean, W.T., Günay, Y., Le, Herisse, A., Paris, F. ve Robardet, M., 2003. Late Ordovician glaciation in southern Turkey.Terra Nova, 15, 249-257.

 • Möller C., 1998. Decompressed eclogites in the Sveconorwegian (Grenvillian) orogen of SW Sweden: petrography and tectonic implications. Journal of Metamorphic Geology, 16, 641-656.

 • Newton, R.C. ve Haselton, H.T., 1981. Thermodynamics of the garnetplagioclaseAlrSiOr-quartz geobarometer. In R C Newton, A Navrotsky, and B.J Wood, Eds, Advances in physical geochemistry, sayı l, s 131-147 SpringerVerlag, New York

 • Okay A.I.,1989. An exotic eclogite/blueschist slice in a Barrovianstyle metamorphic terrain, Alanya Nappes, Southern Turkey. Journal of Petrology, 30(1), 107–132

 • Okay, A.I., 1997. Jadeite-K-feldspar rocks and jadeitites from northwest Turkey. Mineralogical Magazine, 61, 835-843.

 • Okay, A.I., 2002. Jadeite–chloritoid–glaucophane– lawsonite schists from northwest Turkey: unusually high P/T ratios in continental crust. Journal of Metamorphic Geology, 20, 757–768.

 • Okay, A.I. ve Özgül, N., 1984. HP/LT metamorphism and structure of the Alanya Massif, Southern Turkey: an allochthonous composite tectonic sheet. In: Robertson AHF, Dixon TE (ed) The geological evolution of the Eastern Mediterranean. Geological Society London Special Publication, 14, 429–439.

 • Okay, A.I. ve Tüysüz, O., 1999. Tethyan sutures of northern Turkey. In: Durand B, Jolivet L, Horváth F, Séranne M (eds) The Mediterranean Basins: Tertiary extension within the Alpine orogen. Geological Society London Special Publication,156, 475–515.

 • Okay, A.I, Satır, M., Maluski, H., Siyako, M., Monie, P., Metzger, R. ve Akyuz, S., 1996. Paleo- and NeoTethyan events in northwest Turkey: geological and geochronological constraints. In: Yin A, Harrison M (eds) Tectonics of Asia. Cambridge University Press, Cambridge, 520s.

 • Okay, A.I, Satır, M. ve Siebel, W., 2006. Pre-alpide orogenic events in the Eastern Mediterranean region. European lithosphere dynamics. Geological Society London Memoirs 32, 389– 405.

 • Okay, A., Tansel, I. ve Tüysüz, O., 2001. Obduction, subduction and collusion as reflected in the Upper Cretaceous–Lover Eocene sedimentary record of western Turkey. Geological Magazine, 138 (2), 117– 142.

 • Özgül, N., 1976. Toroslar’ın bazı temel jeoloji özellikleri. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni 19, 65–78.

 • Özgül, N., 1984. Stratigraphy and tectonic evolution of the Central Taurides. International symposium on the geology of the Taurus Belt. Tekeli O, Göncüoğlu M.C. (ed), Ankara-Turkey, 77–90.

 • Özgül, N., 1997. Bozkır-Hadim-Taşkent (Orta Toroslarʹın Kuzey Kesimi) Dolaylarında Yer Alan Tektono – Stratigrafik Birliklerin Stratigrafisi. Maden Tetkik Arama Enstitüsü Dergisi, 119, 117– 174.

 • Özgül, N. ve Gedik, İ., 1973. Orta Toroslar- da Alt Paleozoyik yagta Çaltepe Kireç- taşı ve Seydişehir Formasyonu’nun stratigrafisi ve konodont faunası hakkında yeni bilgiler. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 16(2), 39-52.

 • Özgül, N. ve Kozlu, H., 1992. Kozan-Feke-Mansurlu arasının jeolojisi. T.P.A.O. Rep. No:3380, 127s.

 • Özgül, N. ve Kozlu, H., 2002. Kozan-Feke (Doğu Toroslar) Yöresinin Stratigrafisi ve Yapısal Konumu ile İlgili Bulgular. Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni, 14(1),1-36.

 • Özgül, N., Metin, S. ve Dean, W. T., 1972. Doğu Toroslarʹda Tufanbeyli ilçesi (Adana) dolayının Alt Paleozoyik stratigrafisi ve faunası; Maden Tetkik Arama Enstitüsü Dergisi, 79, 9-17.

 • Parlak, O., Rızaoglu, T., Bagcı, U., Karaoglan, F. ve Höck, V., 2009. Tectonic significance of the geochemistry and petrology of ophiolites in southeast Anatolia, Turkey. Tectonophysics 473, 173–187.

 • Patrick, B. E. ve Evans, B. W., 1989. Metamorphic evolution of the Seward Peninsula blueschist terrane. Journal of Petrology, 30, 531–555.

 • Perchuk, L.L., 2004. Progress in Metamorphic and Magmatic Petrology: A Memorial Volume in Honour of D.S. Korzhinskiy. Ed. L.L. Perchuk. Cambridge University Press, 520 p.

 • Pognante, U., 1985. Coronitic reactions and ductile shear zones in eclogitized ophiolite metagabbro, western Alps, north Italy. Chemical Geology, 50, 99-109.

 • Pourteau, A., Sudo, O., Candan, O., Lanari, P., Vidal, O. ve Oberhansli, R., 2013, Neotethys closure history of Anatolia: insights from 40Ar–39Ar geochronology and P–T estimation in highpressure metasedimentary rocks. Journal of Metamorphic Geology. 31(6), 585-606.

 • Proyer, A., 2003. The preservation of high-pressure rocks during exhumation: metagranites and metapelites. Lithos 70, 183–194.

 • Rubie, D.C., 1986. The catalysis of mineral reactions by water and restrictions onthe presence of aqueous fluıd during metamorphism. Mineralogical Magazine, 50, 399-415.

 • Rolland, Y., Billo, S., Corsini, M., Sosson, M. ve Galoyan, G., 2009. Blueschists of the Amassia– Stepanavan Suture Zone (Armenia): linking Tethys subduction history from E-Turkey to W-Iran. International Journal of Earth Science 98, 533–550

 • Satır, M., Friedrichsen, H., 1986. The origin and evolution of the Menderes Massif, W Turkey: a rubidium/strontium and oxygen isotope study. Geologische Rundschau.75, 703–714.

 • Schmidt, M. W., 1992. Amphibole composition in tonalite as a function of pressure: an experimental calibration of the Al-in-hornblende barometer. Contribution Mineralogy and Petrography,110, 304-310.

 • Schmidt, A., Pourteau, A., Candan O. ve Oberhansli R., 2015. Lu–Hf geochronology on cm-sized garnets using microsampling: New constraints on garnet growth rates and duration of metamorphism during continental collision (Menderes Massif, Turkey). Earth and Planetary Science Letters, 432, 24-35.

 • Sisson, V. B., Ertan, I. E. ve ave Lallemant, H. G., 1997. High pressure (2000 MPa) kyanite- and glaucophane-bearing pelitic schist and eclogite from Cordillera de la Costa Belt,Venezuela. Journal of Petrology, 38, 65–83.

 • Snee, L.W., Sutter, J.F. ve Kelly, W.C., 1988. Thermochronology of economic mineral deposits—Dating the stages of mineralization at Panasqueira, Portugal, by high-precision 40Ar/39Ar age-spectrum techniques on muscovite: Economic Geology, 83, 335–354.

 • Spear, F.S., 1993. Metamorphic Phase Equilibria and Pressure-Temperature-Time Paths. Mineralogical Society of America, Washington, D.C., 799pp

 • Şenel, M., Gedik, I., Dalkılıç, N., Serdaroğlu, M., Bilgin. A.Z,. Uğuz, M.F., Bölükbaşı. A.S., Korucu, M. ve Özgül, N., 1996. Isparta büklümü doğusunda otokton ve allokton birimlerin stratigrafisi (Batı Toroslar). Maden Tetkik Arama Enstitüsü Dergisi, 118, 111 -160.

 • Şengor, A.M.C., Görür, N. S. ve Karoğlu, F., 1985. Strike-slip faulting and related basin formation in zones of tectonic escape: Turkey as a case study. In: Biddle KT, Christie-Blick N (eds), Strike-slip deformation, Basin formation and sedimentation. Society Economic Mineral Paleontology and Mineralogy Special Publication, 37, 227–264

 • Şengör, A.M.C. ve Yılmaz,Y. 1981. Tethyan evolution of Turkey: a plate tectonic approach. Tectonophysics, 75,181–241.

 • Şengör, A.M.C., Yılmaz, Y. ve Ketin, I., 1980 Remnants of a pre-Late Jurassic ocean in the northern Turkey: fragments of Permian-Triassic PaleoTethys. Geological Society American Bulletin, 91(1), 599–609.

 • Şengör, A.M.C., Yilmaz, Y. Ve Sungurlu, O., 1984. Tectonics of the Mediterranean Cimmerides: nature and evolution of the western termination of Palaeo-Tethys. The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean. In: Dixon, J.E., Robertson, A.H.F.(Eds.)., Geological Society, London, Special Publications 17, 77–112.

 • Tsujimori T., 2010. Prograde and terrograde P-T paths of the late paleozoic glaucophane eclogite from the Renge metamorphic belt, Hida Mountains, Southwestern Japan. International Geology Rewiew, 44(9), 797-818.

 • Tsujimori, T. ve Ernst W.G., 2014. Lawsonite blueshist and lawsonite eclogites as proxies for paleosubduction zone processes: a review. Journal of Metamorphic Geology,32(5), 437-454.

 • Tsujimori, T. ve Liou, J.G., 2007. Significance of the Ca-Na pyroxene-lawsonite-chlorite assemblage in blueschist-facies metabasalts: An example from the Renge metamorphic rocks, southwest Japan. International Geology Review 49 (5), 416-430

 • Tuccillo, M.E., Essene, E.J. ve van der Pluijm, B.A., 1990. Growth and retrograde zoning in garnets from high-grade metapelites: implications for pressure-temperature paths. Geology, 18, 839- 843.

 • Turan, A., 2000. Korualan Bağbaşı (Hadim-Konya) arasındaki bölgenin yapısal özellikleri; Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 2(3), 51-60.

 • Turan, A., Kurtman, F. ve Seymen, İ., 2007 Toroslarda Hadim bölgesinin paleotektonik dömen jeolojik evrimi. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23,1-2.

 • Ulu, Ü., 1989. Gazipaşa (Antalya ili) bölgesinin jeolojisi Doktota Tezi, İ.Ü. Fen Bilimleri Enst., 209s (Yayınlanmamış).

 • Ustaömer, P.A., Ustaömer, T., Collins, A.S. ve Robertson, A.H.F., 2009. Cadomian (Ediacaran– Cambrian) arc magmatism in the Bitlis Massif, SE Turkey: magmatism along the developing northern margin of Gondwana. Tectonophysics 473, 99–112.

 • Yalçın, N., 1980. Amanosların Litolojik Karakterleri ve GüneydoğuAnadolu’nun Tektonik Evrimindeki Anlamı. Türkiye Jeoloji Kurumu, 23,21-30

 • Yılmaz, Y., 1993. New evidence and model on the evolution of the southeast Anatolian orogen. Bulletin Geological Society of America, 105, 252–271.

 • Çetinkaplan, M . (2018). Anamur (Alanya Masifi, Mersin) Bölgesinde Yer Alan Prekambriyen Yaşlı Kayaçların Çok Evreli P-T-t Evrimi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 61 (1) , 90-130 . DOI: 10.25288/tjb.358187

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle